Analiza unei scheme noi de ajutor de stat, în dezbatere la reuniunea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor

Șeful OTIMMC Timișoara, Adrian Pășcuță, a participat astăzi la reuniunea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor. Principalul punct discutat a fost analiza unei scheme noi de ajutor de stat, schemă prin care urmează să se acorde finanțări cuprinse între 1 și 5 milioane de euro. Conform proiectului de HG intensitatea ajutorului de stat pentru Regiunea Vest este de 40% în cazul microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și de 30% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor inițiale, costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții: construcţii pentru desfășurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată; echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – prevăzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare; activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Întregul proiect poate fi consultat la adresa: http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2016/Proiect_HG_ajutor_de_stat_IMM.pdf

IMM-urile interesate pot transmite propuneri legate de această schema până luni, 1o octombrie, pe adresa: oficiutimisoara@imm.gov.ro.

Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here