Camera de Comerț din Timiș organizează noi serii de cursuri în luna februarie!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii februarie 2018 următoarele cursuri:

 • Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (Cod COR 242213)

Perioada: 12 – 21 februarie 2018                      

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul se adresează instituțiilor publice, companiilor private, ONG-urilor cât și  persoanelor care doresc să atragă fonduri europene pentru finanțarea de proiecte. Cursul este util și membrilor echipei de proiect pentru dezvoltarea competențelor și abilităților specifice, necesare derulării cu succes a proiectului.

Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare,  indiferent de tipul de program:

 • Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;
 • Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
 • Modul de completare a unei cereri de finanțare;
 • Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;
 • Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;
 • Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

Se lucrează direct pe baza Ghidului Solicitantului, iar traineri cu experiență în domeniu oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor aferente tematicii.

Informații și înscrieri la tel. 0256/219 172, 0720/ 444 120, e-mail: mmuresan@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110.

Persoană de contact: Milena Mureșan, coordonator curs.

 • Competențe antreprenoriale

Perioada: 12 – 23 februarie 2018

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul este eligibil pentru Programul Start-Up Nation Romania 2017 și  se adresează celor care doresc să își deschidă propria afacere sau dețin deja o afacere și vor să o gestioneze mai eficient cât și persoanelor interesate în proiecte finanțate din fonduri europene.

Structura cursului este următoarea: Introducere in antreprenoriat; Inițierea unei afaceri; Organizarea activității; Strategia de marketing; Negocierea contractelor; Politica de promovare; Finanțarea unei afaceri; Dezvoltarea produselor/ serviciilor; Organizarea personalului; Evidența contabilă; Sistemul de evidență financiară; Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii; Logistica necesară derulării afacerii; Planul de afaceri.

 

 • Curs FORMATOR  (Cod COR 242401)

Perioada: 12 -23 februarie 2018 (luni – vineri, între orele 1630-2030)

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul de formator se adresează:

 • Persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
 • Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);
 • Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;
 • Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.

DE CE cursul de „formator ” ?

 • Pentru că are la bază metode dinamice, interactive şi practice;
 • „Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili:

 • să identifice necesitățile de instruire;
 • să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal și paraverbal în favoarea lor;
 • să administreze situații dificile de livrare;
 • să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;
 • să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
 • să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;
 • să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
 • să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
 • să organizeze programele de prezentare/instruire.

Informații și înscrieri la tel. 0256 294922, e-mail: cmates@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Cecilia Mateș-coordonator curs.

 

 • Curs ARHIVAR (Cod COR 441501)

Perioada: 12 februarie – 8 martie 2018 (luni-vineri, între orele  1600-2100 / 2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică)

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii. Conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Cursul se adresează persoanelor (cu minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 • Gestionarea fondului documentar;
 • Prelucrarea documentelor;
 • Utilizarea informațiilor din documente;
 • Consevarea arhivei în depozit;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Competențe informatice;
 • Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie.

Lector: Mihaela Georgiana GĂLBENUȘ, absolventă a Facultății de Arhivistică, Academia de Poliție Al. I. Cuza București.

Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, sau la tel. 0720444121, e-mail: tavramov@cciat.ro. Persoană de contact: Tania Avramov, Manager DFP.

 • Instruire Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice și normele de aplicare

Perioada: 19 – 23 februarie 2018

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Tematica cursului vizează:

 • Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP. Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
 • Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte;
 • Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

 

 • Specialist managementul deșeurilor în conformitate cu Legea 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 12 – 23 februarie 2018

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri și are ca scop instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în vigoare.

În conformitate cu Legea nr. 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

 

 • Competențe informatice

Perioada: 26 februarie – 9 martie 2018

Locație: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul de competențe informatice este unul de INIȚIERE în domeniul utilizării calculatorului și a sistemelor de operare, recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare a PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală.

Cursul are următoarea structură:

 • Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la structura și funcționarea unui PC;
 • Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
 • Utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word);
 • Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
 • Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, poștă electronică).

Tematica cuprinde subiecte cum ar fi: Sistem de operare Windows (căutarea și organizarea informației, tipărirea și scanarea documentelor, configurarea control panel și ecran desktop, instalarea și dezinstalarea programelo); Microsoft Word (operații de bază în documente); Microsoft Excel (operații elementare și concepte de bază, gestionarea datelor din foile de calcul, formatare, copiere informații, formule și funcții, diagrame, prelucrări tip baze de date); Internet (generalități și definiții, navigare, utilizarea regulilor de comportare în rețea, servicii de poștă electronică).

Informații și înscrieri la tel. 0256 219 173 , 0724604132,  e-mail: amluca@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Ana Maria Luca, consultant cameral.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here