CCIA Timiș avizează existența cazurilor de forță majoră

Potrivit Legii camerelor de comert din România nr.335/2007, cu modificările și completările ulterioare, camerele de comert eliberează, la cerere, pentru comercianți, pe bază de documentaţie, AVIZE DE FORȚĂ MAJORĂ.

În vederea eliberării avizelor de forță majoră sunt absolut necesare următoarele documente probatorii:

1. Cererea/solicitarea (MODEL_CERERE)va cuprinde în mod obligatoriu: prezentarea faptică detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul / partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forță majoră;obiectivele afectate de producerea evenimentului de forță majoră; argumente juridice care se încadrează în cerințele cumulative prevăzute de art.1351, alin.2 Cod Civil astfel încât evenimentul invocat să se circumscrie unui caz de forţă majoră;

2. Notificările adresate partenerului / partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia /acestora apariția cazului de forță majoră și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale precum și eventuale procese-verbale încheiate cu aceștia și care să ateste realitatea evenimentului invocat;

3. Contractul /contractele încheiat/e cu partenerul/ii contractual/i care să conțină clauza / clauzele de fortă majoră, precum și procese-verbale sau alte documente care atestă starea de fapt invocată în relația cu partenerii contractuali;

4. Atestări sau certificări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, respectiv: Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, Instituția Prefectului Județul Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri etc., (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă) privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (dacă acesta a încetat) și care pot atesta cele invocate;

5. Procesul-verbal de constatare /evaluare însoțit de o anexă privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocat, care va cuprinde în mod obligatoriu consecințele fizice și valorice ale evenimentului de forță majoră, inclusiv asupra companiei din punct de vedere al cifrei de afaceri și al relației cu alți parteneri;

6. Dacă este cazul, planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului;

7. Dacă este necesar, expertize de specialitate realizate de experți tehnici acreditați care atestă situația prezentată;

8. Orice alte documente considerate utile, pertinente și concludente pentru dovedirea cererii.

Toate documentele atașate în susținerea cererii se prezintă pe adresa de email mvasiu@cciat.ro, în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

În cazul avizarii favorabile a cazului de forta majora, documentul se emite în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
Este important de reținut, că avizul de forță majoră se emite pentru fiecare contract care conține clauza de forță majoră și de la care solicitantul dorește a se exonera de răspundere, și nu pe întreaga activitate a solicitantului.

Informaţii suplimentare la tel. 0372 185 285.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here