CCIA Timiș face înscrieri la o nouă serie de programe GRATUITE de profesionalizare a angajaților

În calitate de lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, demarează înscrierile la o nouă serie de programe autorizate de calificare, inițiere și specializare ale angajaților, adaptate la dinamica sectoarelor economice din care fac parte, menite să ofere acestora posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale.

Cine poate participa?

La aceste cursuri se se pot înscrie doar angajați cu contract individual de muncă (normă întreagă sau timp parțial) dintr-un IMM din Regiunea Vest, nu au funcție de conducere în cadrul companiei și au reședința în unul din cele patru județe ale Regiunii Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin,Hunedoara. Nu pot participa la cursuri persoanele care asigură managementul strategic al companiei și care ocupă poziții de management (manager/director general, manager/director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), angajații din departamentele de resurse umane cât și persoanele care își gestionează propriile afaceri.

Cele trei cursuri autorizate sunt următoarele:

Curs de inițiere RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710) – 40 ore

Tematica: Gestionarea cerințelor legale de mediu; Elaborarea programului de management de mediu; Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; Monitorizarea factorilor de mediu; Realizarea auditului intern; Elaborarea programului de audit intern; Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență; Raportarea activității de mediu; Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Curs EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213) – 40 ore

Tematica: Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program: Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției; Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile; Modul de completare a unei cereri de finanțare; Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene; Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale; Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

Curs CONTABIL (Cod COR 331302) – 120 ore

Tematica: Noțiuni introductive; Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare; Inventarierea patrimoniului; Contul; Înregistrarea operațiunilor economico-financiare; Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare; Monografie contabilă. Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se fac utilizând aplicațiile informatice.

Cursurile se desfășoară la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș din Timișoara, Piața Victoriei nr.3 și/sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, în sistem clasic cu respectarea normelor de distanțare și protecție impuse de restricțiile în vigoare.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3:“Locuri de muncă pentru toți” și are ca obiectiv facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională destinate îmbunătățirii statutului profesional și condițiilor de la locul de muncă, contribuind astfel la creșterea productivității muncii.

Informații suplimentare și înscrieri la cursuri:

Pentru orice întrebări vă stăm la dispoziție pe adresa: lbarbu@cciat.ro și la nr. de telefon: 0722 361 663.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here