CCIA Timiș lansează un NOU curs în domeniul achizițiilor publice

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş organizează cursul „Spețe, interpretări și soluții în domeniul Achizițiilor Publice”.

Perioada:   02 – 05 decembrie 2019  (luni – joi, între orele 1630-1930)

Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Timișoara, dBd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Taxa de participare: 650 lei + TVA

  • Se acordă 10 % reducere pentru membrii CCIA Timiş
  • Se acordă 10% reducere pentru absolvenții cursului „Expert achiziții publice”, organizat de CCIA Timiş.

Lector: Daniela GOIA

Adresabilitate

Cursul se adresează experților în achiziții publice, practicieni, atât din cadrul autorităților contractante cât și al operatorilor economici.

Tematica

Vor fi abordate probleme și soluții privind:

-Criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
-Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant;

-Documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;

-Rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate;

-Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; -Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;

-Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor;
-Modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

-Modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;

-Situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;

-Situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei

contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;

-Realizarea unui DUAE; încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE în SICAP; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on- line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț;

-Planificarea / pregătirea procesului de achiziții publice; Proceduri de atribuire;
Valoarea estimată; Instrumente şi tehnici speciale; Subcontractarea.

-Completarea DUAE – Documentul Unic de Achiziție European.

La finalizarea cursului, cursanții vor primi un Certificat de Participare din partea CCIA Timiș.

Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here