CCIA Timiș lansează un nou proiect dedicat dezvoltării competențelor profesionale prin programe de formare profesională continuă

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de parteneriat și Art Forest Company SRL anunță începerea Proiectului “FPC-Vest – Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa Prioritară 6: Educație și competențe; Componenta 1: Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate; Operațiunea: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Durata proiectului este de 24 luni.

Grupul țintă este format din angajați (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a persoanelor din Regiunea Vest (651 persoane), cu accent pe adulții cu un nivel scazut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate (20 persoane) și persoane cu vârsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în scopul încadrării a cel puțin 57,6% dintre aceștia într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Furnizarea de sprijin angajaților din Regiunea Vest pentru participarea la programe de formare profesională continuă, prin acțiuni ce privesc informarea, consilierea și orientarea spre cursuri de formare profesională (calificare, inițiere, perfecționare) și spre programe de validare a rezultatelor dobândite;

Dobândirea unei certificări profesionale care crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă;

Dezvoltarea de activități inovative care să contribuie la introducerea beneficiarilor în programe de învățare pe tot parcursul vieții, prin tehnologii alternative care presupun accesul la materiale de instruire online ușor accesibile din orice locație;

Dezvoltarea carierei prin reîncadrarea într-o calificare mai avansată și furnizarea asistenței de specialitate pentru integrarea profesională la noul loc de muncă.

Învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate iar eforturile trebuie să se îndrepte în primul rând spre o modificare de mentalitate. În prezent, angajații trebuie să se adapteze în permanență cerințelor în continuă schimbare de pe piața forței de muncă.

Informații suplimentare: Tel. 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU – Manager de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here