CCIA Timiș organizează un nou curs de ”responsabil de mediu”! Ce presupune și cui se adresează?

În conformitate cu Legea nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/ producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

În acest context, Camera de Comerţ Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada 27 noiembrie – 12 decembrie 2017 (de luni până vineri între orele 17.00– 20.00), cu pauza pentru zilele libere legale 30.11 și 01.12.2017, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, cursul Responsabil de mediu – COR 325710, adresat tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Tematica cursului:

Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;

Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;

Aplicarea procedurilor de calitate;

Gestionarea cerințelor legale de mediu;

Elaborarea programului de management de mediu;

Monitorizarea factorilor de mediu;

Realizarea auditului intern;

Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;

Raportarea activității de mediu;

Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Formator: Lavinia-Alina CĂLUȘERU.

Certificatele obţinute la absolvirea cursului sunt emise în maxim 30 zile și au recunoaştere naţională, fiind emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Taxa de participare este de 800 de lei. Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului de Servicii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here