CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna februarie! Vezi aici despre ce este vorba

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş organizează în cursul lunii februarie, noi serii de cursuri acreditate ANC.

Este vorba despre următoarele:

 FORMATOR (Cod COR 242401)

Perioada: 10 februarie – 20 martie 2020 (luni – vineri, între orele 16.30- 20.30)
– Pregătire teoretică: 16-21 februarie
– Pregătire practică: 24 februarie – 20 martie (proiect individual).

Taxă de participare: 1.000 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică).
Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.
Obiectiv: Pregătirea persoanelor pentru ocupația de Formator, obținerea certificării dând dreptul la practicarea acestei meserii.
Adresabilitate
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
• Persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
• Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);
• Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;
• Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / Lectori interni.
La finalul cursului, participanții vor ști:
– să identifice necesitățile de instruire;
– să foloseasca limbajul verbal/ nonverbal/paraverbal în favoarea lor;
– să administreze situații dificile de livrare (grupe de cursanți neinteresați de învățare);
– să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;
– să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
– să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;
– să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
– să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
– să organizeze programele de prezentare / instruire.

 SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 17 – 26 februarie (luni – vineri, între orele 17.00-21.00)
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru absolvenții cursului „Responsabil de mediu„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.
Scopul: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor
Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.
În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art.22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.
Tematica cursului:
– Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;
– Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here