CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna septembrie!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii septembrie 2018 următoarele noi serii de cursuri:

Curs utilizare S.I.C.A.P. : 10 – 14 septembrie 2018

Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice / utilizatorilor S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice) dar și viitorilor utilizatori și are rolul de a facilita modul de înțelegere și de utilizare a sistemului în ceea ce privește procedurile electronice de achiziții publice.

Prin participarea la cursul de utilizare S.I.C.A.P., operatorii economici vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, prin intermediul catalogului electronic.

Tematica:

– Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE);
– Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în S.I.C.A.P.;
– Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri;
– Procedura simplificată inițiată prin publicarea în S.I.C.A.P. însoțită de documentația de atribuire aferentă – perioade și date limită pentru oferte;
– Utilizarea mijloacelor electronice: e-Certis, sistemul on-line și off-line; catalogul electronic și noul S.I.C.A.P.;
– Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de S.I.C.A.P.;
– Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul de utilizare S.I.C.A.P. oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

La final, cursanții vor primi un certificat de participare eliberat de CCIA Timiș.

Formator: Daniela GOIA
Taxă de participare: 600 lei + TVA.

Sesiune de instruire în domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal (GDPR): 11 – 13 septembrie 2018

Sesiunea de instruire descrie importanța adoptării Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul în care acesta va revoluționa obligațiile impuse majorității companiilor din România începând cu data de 25 mai 2018 și are ca scop transmiterea de informații practice privind modul de implementare a dispozițiilor legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate de afaceri, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau împuternicitul acestuia, cu precădere pentru industriile care sunt caracterizate prin operațiuni zilnice de prelucrări ale datelor cu caracter personal: financiar-bancar, asigurări, IT&C, telecom, media etc.

Noul pachet legislativ adoptat de Parlamentul și Consiliul Europei la începutul anului 2016 și care a intrat în vigoare la 25 mai 2018 cuprinde 2 (două) acte normative semnificative:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor);
– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Certificarea este opțională în măsura în care GDPR nu impune nici o formă de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa în viitor funcția de DPO. În acest moment, în Europa, nu se pune problema obligativității certificării personalului DPO. Ca sustinere legală a afirmațiilor de mai sus: Art. 37(5) al GDPR prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștintelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO”. Considerentul 97 prevede ca nivelul cunoștințelor de specialitate necesare să fie stabilit în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate.

La final, cursanții vor primi o diplomă de participare eliberată de către CCIA Timiș.

Taxă de participare: 700 lei + TVA.

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (Cod COR 242213): 10 – 19 septembrie 2018

Cursul se adresează instituțiilor publice, companiilor private, ONG-urilor cât și persoanelor care doresc să atragă fonduri europene pentru finanțarea de proiecte. Cursul este util și membrilor echipei de proiect pentru dezvoltarea competențelor și abilităților specifice, necesare derulării cu succes a proiectului.

Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program:

– Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;
– Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
– Modul de completare a unei cereri de finanțare;
– Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;
– Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;
– Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor cu cofinanțare europeană.

Se lucrează direct pe baza Ghidului Solicitantului, iar traineri cu experiență în domeniu oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor aferente tematicii.

Taxă de participare: 1000 lei/pers.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere, conform Ghidului Serviciilor.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here