CJAS Timiș prelungeste contractele cu furnizorii de servicii medicale

Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, contractele pentru anul 2016 se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.12.2017, prin acte adiţionale.

Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.“Pentru furnizorii noi, care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se fac aplicabile prevederile art. 186 din Hotărârea de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte valabile până la data de 31.12.2017”, spune Anda Carmen Stoica, presedinte, director general.

Actele adiţionale prevăzute la pct. 1, precum şi contractele cu furnizori noi, prevăzute la pct. 2, au valabilitate pentru perioada 01.04.2017 – 31.12.2017.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here