Conferinţa: ”Construirea unei infrastructuri nationale de broadband din zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a organizat vineri Conferinţa pentru prezentarea şi finalizarea proiectului Ro-Net ”Construirea unei infrastructuri nationale de broadband din zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” LOT 6 – Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Satu Mare, Timiș. Întâlnirea a avut loc la Consiliul Judeţean Timiş, Timişoara.

La această conferinta au participat aproximativ 100 participanti, reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă și fixă, producătorilor de echipamente, reprezentanți ai organizatiilor din domeniu, prestatori de servicii în domeniul telecom.

AGENDA
Sosirea & Înregistrarea participanţilor Ceremonie de deschidere (speakeri) Reprezentanţi ai oficialitaţilor Reprezentantul ANCOM
Prezentarea proiectului RoNet (reprezentanţii MCID + Concesionar): – obiective
– parteneriate
– importanţa RoNet pentru comunităţile rurale – oportunităţi

Sesiune de dezbateri:
– Modalitaţi concrete de contractare şi utilizare a serviciilor din cadrul proiectului RoNet
– Importanţa retelelor de internet in zonele rurale din Romania

Concluzii şi acţiuni viitoare

Strategia Europa 2020 („UE2020″) şi Agenda digitală pentru Europa, au subliniat importanța dezvoltării rețelelor de comunicații în bandă largă în procesul de promovare a competitivității, a incluziunii sociale și a ocupării forței de muncă în UE și-au definit obiectivul de a pune la dispoziția tuturor europenilor, servicii de bază în bandă largă, precum și de a se asigura că, până în 2020, (i) toți europenii vor avea acces la internet de viteză mult mai mare, de peste 30 de Mbps și (ii) minim 50 % din gospodăriile din UE, vor putea opta pentru abonamente la conexiuni la internet cu viteze de peste 100 Mbps.

Obiectivele specifice ale proiectului RoNet sunt:

-reducerea “decalajului digital” dintre zonele care au acces la serviciile de bandă largă, precum si cele care nu au
-gestionarea lipsei de infrastructură de bandă largă în zonele de eșec ale pieței, la nivelul localităților eligibile vizate de proiect
-furnizarea de infrastructură de bandă largă necesară pentru a promova creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă în localitățile vizate prin proiect
-crearea condițiilor necesare pentru a stimula o funcționare corectă a pieței pentru serviciile de bandă largă bazată pe furnizarea de infrastructură cu acces liber în zonele albe vizate de proiect
Prin proiect se vor asigura servicii de bandă largă (peste 30Mbps) în 99% din cazuri pe suport de fibră optică , la punctele locale de distribuție în cele 695 de localități.
Scopul este de a sprijini implementarea unei rețele backhaul în zonele albe din România, în care banda largă nu este disponibilă în prezent și în care actorii telecom din piață nu au obiective de extindere a benzii largi.

Competitivi Împreună

Pentru a putea oferi tuturor (cetățeni, firme, instituții publice, etc.) acces la servicii în bandă largă, obiectivul proiectului Ro-NET, este acela de a sprijini implementarea unei reţele backhaul în zonele albe din România, în care banda largă nu este disponibilă în prezent şi în care actorii de pe piaţă nu au proiecte de extindere a benzii largi. Pentru a asigura realizarea progresivă a obiectivelor ambiţioase stabilite în strategia UE2020, reţeaua backhaul construită în cadrul proiectului Ro-NET va permite, în timp, implementarea şi utilizarea unor reţele de acces de generaţie următoare (NGA).
Densitatea foarte scăzută a populaţiei în zonele rurale, face dificilă atragerea de investiţii în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice, care sunt mai profitabile, de regulă, în zonele urbane. Deşi contextul economic al ţării este, în general, în curs de îmbunătăţire, există în continuare discrepanţe mari între zonele urbane şi cele rurale, ca urmare a nivelului mai scăzut al PIB-ului şi al ratelor de creştere a acestuia. Nivelul mai scăzut al veniturilor potenţialilor clienţi pentru serviciile de telecomunicaţii în zonele rurale, este un alt factor care descurajează investiţiile în dezvoltarea reţelelor în bandă largă în zonele în cauză.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here