INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE PENTRU FURNIZARE ECHIPAMENTE SI SOFT PENTRU SPALATORIE AUTO IN CADRUL PROIECTULUI “Infiintare spatii servicii auto in Orasul Hateg, judetul Hunedoara”

In temeiul prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare;si dupa caz prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ALIFLOR FARM SRL in calitate de beneficiar, cu sediul in sat Pesteana, comuna Densus, nr 135, judeţul Hunedoara, Tel: 0769471335/ Email: aliflor.farm@yahoo.com achizitioneaza furnizare echipamente si soft pentru spalatorie auto: Clasificare CPV: 42000000-6-Echipamente industriale, 48000000-8-Pachete software si sisteme informatice, pentru implementarea proiectului “Infiintare spatii servicii auto in Orasul Hateg, judetul Hunedoara”, Contract de finantare nr. 5712/17.07.2020, Cod SMIS 130919 conform cerintelor documentatiei de achizitie.

Modalitatea de atribuire: PROCEDURA COMPETITIVA

Tipul contractului: furnizare

Durata contractului: pana la data de: 31.01.2022

Sursa de finantare: POR 2014-2020, AP 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, PI 2.1 A – Microintreprinderi;

Detalii anunt: Prin prezenta documentatie de achizitie, beneficiarul ALIFLOR FARM SRL, invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru achizitia de “furnizare echipamente si soft pentru spalatorie auto: Clasificare CPV: 42000000-6-Echipamente industriale, 48000000-8-Pachete software si sisteme informatice”, in conformitate cu cerintele incluse in specificatii tehnice. Documentatia se obtine de la locatia de implementare sau la adresa de e-mail: aliflor.farm@yahoo.com. De asemenea
documentatia se va publica pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro – rubrica anunturi.

Locatii de furnizare echipamente si soft-uri pentru spalatorie auto:

1. La locatia de implementare a proiectului: Oras Hateg, Bd Nicolae Titulescu, FN, judetul Hunedoara.

Obiectivul general al proiectului este definit de urmatorul deziderat: consolidarea si orientarea firmei ALIFLOR FARM S.R.L. spre o activitate si spre o piata cu potential de dezvoltare major (un domeniu competitiv) prin înfiintarea unui spatiu integrat de servicii auto, dotarea acestuia cu echipamente noi, fiabile, de ultima generatie si implementarea unui flux tehnologic inovativ si a unui concept managerial modern care are drept rezultat, pe lânga obtinerea unui proft semnificativ, un mod de exploatare a patrimoniului firmei ce subscrie dezvoltarii durabile, diminuarii impactului negativ asupra mediului si egalitatii de sanse.

Descrierea contractului: CONTRACT DE FURNIZARE – Achizitia echipamente si soft pentru spalatorie auto in cadrul proiectului “Infiintare spatii servicii auto in Orasul Hateg, judetul Hunedoara”.

Valoare estimata totala fara TVA: 188908 lei fara TVA. Pretul nu este ajustabil.

Conditii de participare:

Data limita de depunere: 02.12.2021, ora 14,00.
Locul depunerii ofertelor: sat Pesteana, comuna Densus, nr 135, judeţul Hunedoara.

Criterii adjudecare:

1. Caracteristici tehnice superioare fata de cele solicitate, dar care sa nu afecteze, sa nu ingreuneze si sa nu suprasolicite fluxul activitatii.

2. Pretul cel mai mic
In alegerea ofertelor, primul criteriu de atribuire are prioritate.

Beneficiar: ALIFLOR FARM SRL,
Prin administrator Dubreu Alina-Melania
Data: 23.11.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here