Municiplitatea timișoreană recrutează specialiști pentru 24 de posturi

Primăria municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 27 mai 2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 24 de funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Timișoara.

Posturile scoase la concurs sunt în următoarele domenii: comunicare, juridic, control intern, digitalizare, resurse umane, achiziții publice, economic, salubrizare și protecția mediului , politici publice, proiecte cu finanțare nerambursabilă și amenajare peisagistică:

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Comunicare,
consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Comunicare,
consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Comunicare,
consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juridic,
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Juridic,
expert, clasa I, grad profesional superior – Biroul Digitalizare,
expert, clasa I, grad profesional principal – Biroul Digitalizare,
expert, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Digitalizare,
expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Corpul de Control și Antifraudă al Primarului,
consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Organizare și Planificare Strategică Resurse Umane,
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Achiziții Publice,
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Biroul Achiziții Publice,
consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Evidență Mijloace Fixe,
consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Servicii Suport,
consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice,
consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Relații cu Mediul de Afaceri,
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,
consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,
consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,
consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Politici Publice, Calitatea Vieții,
consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Politici Publice, Calitatea Vieții,
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Finanțări Nerambursabile,
consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Finanțări Nerambursabile,
consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape.

Toate posturile sunt pe durată nedeterminată, au o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului de recrutare:

• Data afișării anunțului de concurs: 27 aprilie 2022;

• Perioada de depunere a dosarelor de concurs :27 aprilie -16 mai 2022 (20 de zile de la data afișării anunțului de concurs);

•Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare:

-Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 26 mai 2022 ora 09:00

-Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 26 mai 2022 , ora 11:00, la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

•Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 27 mai 2022, ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here