Noi serii de cursuri derulate de CCIAT în luna noiembrie

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri în luna noiembrie. Este vorba despre Contabil – curs de inițiere cu aplicații practice în programul SAGA si Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat).

Primul curs – Contabil – curs de inițiere cu aplicații practice în programul SAGA- are caracter intensiv și pregătește participanții pentru evidență contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA. Practic și util, cu aplicabilitate imediată, cursul tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile. Programa de contabilitate are două module care se întrepătrund: contabilitate primară și contabilitate asistată pe calculator.

Cursul se adresează atât persoanelor cu studii superioare, precum și celor cu studii medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu. Structura cursului: noțiuni introductive; întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare; inventarierea patrimoniului; contul; înregistrarea operațiunilor economico-financiare; întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare; monografie contabilă; examen.

Partea practică referitoare la întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verificare se face utilizând aplicațiile informatice.
Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Taxa de participare: 800 RON. Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10% conform Ghidului Serviciilor.
Perioada: 14 noiembrie – 9 decembrie 2016.

Al doilea curs, Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat) are ca scop prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM); abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice, în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.

Cursul se adresează: ordonatorilor de credite principali, secundari și terţiari; manageri din instituţii publice; auditori interni; membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice; membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice; responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice; personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

Obiectivele generale ale cursului vizează: conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial–SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat); abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.

Cursul este în concordanță cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.

La finalul cursului, participanții vor ști: Să cunoască și să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial în entitatea publică în care activează; Să analizeze și să implementeze cerințele celor 16 standarde de control/managerial în entități publice; Să analizeze documentele de organizare specifice instituțiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii etc); Să realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul instituției publice în care activează; Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

Cursanții vor primi un Certificat de Participare emis de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

Taxa de participare: 450 lei + TVA. Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.
Perioada: 21 – 23 noiembrie 2016 (de marți până joi, între orele 16.00-20.00).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here