Noi serii de cursuri organizate de CCIAT! Despre ce este vorba?

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna septembrie! Mai exact, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii septembrie 2018 următoarele cursuri:

Curs Expert achiziții publice (Cod COR 214946)

Compartimentele de achiziții publice, potrivit noilor prevederi în domeniu, urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă cu studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul poate fi urmat atât de persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucreze în domeniul achizițiilor publice. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care participă la licitații publice în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Obiectiv – instruirea persoanelor implicate în achiziții publice cu ultimele modificări legislative în domeniu:

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);
H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).

Tematica:

Legea achizițiilor publice (legi, hotărâri de guvern, domeniul de aplicare);
Detalierea modalităților de consultare a pieței;
Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;
Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte;
Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:

A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
B. Partea practică –  constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.

Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Perioada: 17 septembrie – 2 octombrie 2018 (12 zile / 60 ore)
Program: luni-vineri, între orele 1630-2030
Formator: Daniela GOIA
Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate). Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

Curs Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Cursul simplifică munca celor care lucrează deja ca inspectori Resurse Umane, contribuind la o organizare mult mai eficientă, la aplicarea corectă a legislației muncii, la combinarea cadrului legal cu cazuri concrete din practică.

Tematica:

1. Contractul individual de muncă;
2. Vechimea în muncă;
3. Contractul colectiv de muncă;
4. Jurisdicția muncii;
5. Răspunderea salariaților;
6. Salarizarea. Permisul de muncă;
7. Formarea profesională;
8. Asigurările sociale de stat;
9. Noțiuni de organizare și legislația muncii;
10. Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular;
11. Recrutarea și selecția personalului;
12. Aplicații în programul REVISAL.

În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Vor fi prezentate H.G. 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Perioada: 10 – 28 septembrie 2018
Program: luni-vineri, între orele 1700-2000
Lectori: Lucica ZIRBĂU, Dan COJOCARU, Delia FARCHESCU
Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate). Se acordă o reducere de 20% participanților la seria lunii septembrie!

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here