Noi serii de cursuri pentru perioada mai-iunie, la CCIAT!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii mai 2019 două noi serii de cursuri acreditate:

MANAGER RESURSE UMANE (COD COR 121207)

Perioada: 20 – 31 mai 2019 (luni-vineri, orele 16.00-20.00)
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
– 20% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
– 20 % reducere pentru absolvenții cursului de Inspector/Referent resurse umane absolvit la CCIAT;
– 20% reducere pentru cursanții care au urmat două cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni;
– 20 %reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.
*Reducerile nu se cumulează.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a managementului resurselor umane, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.
Structura cursului:
Planificare strategică;
Funcții manageriale pentru managerul HR;
Structura organizațională;
Analiza postului;
Recrutare și selecție;
Cultura organizațională;
Evaluarea performanțelor;
Integrarea noilor angajați;
Motivare non financiară;
Dezvoltarea competențelor angajaților.
Lector: Lucica ZIRBĂU

ARHIVAR (Cod COR: 441501)

Perioada: 20 mai – 14 iunie 2019 (luni-vineri, orele 16.00-21.00 ; 2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică / realizarea unei lucrări practice sub îmdrumarea lectorului)
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș, conform Ghidului Serviciilor)
Cursul de arhivar este OBLIGATORIU pe piața muncii, conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 prin care fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.
Programul de formare se adresează persoanelor (minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu, în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.
Competențe dobândite la finalizarea cursului:
Redactarea nomenclatorului arhivistic;
Gestionarea fondului documentar;
Prelucrarea documentelor;
Utilizarea informațiilor din documente;
Consevarea arhivei în depozit.
Lector: Adriana Florica MUNTEAN, arhivist.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri la Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, e-mail: tania.avramov@cciat.ro, Tania AVRAMOV – Manager DFP.

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here