Programul de lucru cu publicul, la Primăria Timișoara, în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Timişoara îşi suspendă programul cu publicul între 21 decembrie 2018 şi 07 ianuarie 2019.

În acest interval se vor desfăşura activităţi curente specifice la final de an (arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte, revizii ale sistemelor informatice etc.). Astfel, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (camera 12), precum şi la celelalte departamente, ultima zi de program cu publicul va fi 21.12.2017, iar prima zi lucrătoare 07.01.2018, cu unele excepţii:

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, în perioada 17 decembrie 2018 – 11 ianuarie 2019, pentru primirea cererilor se menţine programul existent de lucru cu publicul, programările făcându-se numai online, cu excepţia ghişeului destinat cazurilor sociale

Eliberări acte de identitate
În săptămâna 17 – 21 decembrie 2018 – program normal;
24 -26, 31 decembrie 2018 programul de lucru cu publicul va fi suspendat
27 decembrie 2018 8:30 – 16:30
28 decembrie 2018 8:30 – 13:00
1,2 ianuarie 2019 programul de lucru cu publicul va fi suspendat
3 ianuarie 2019 8:30 – 16:30
4 ianuarie 2019 8:30 – 13:00
În săptămâna 5 – 11 ianuarie 2019 – program normal;

Serviciul de Stare Civilă, în perioada 24 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019, va avea următorul program de lucru cu publicul:

Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est – Biroul garaje, cimitire, coşerit şi spaţii utilitare îşi va suspenda programul cu publicul din 21.12.2018 până în 14.01.2019. Excepţie face Casieria din bd. 3 August 1919 nr. 17, unde orarul pentru concesionarea locurilor de veci şi încasarea taxelor de înhumare din cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va fi:
24, 25 şi 26.12.2018 – închis
27 şi 28.12.2018 între orele: 9:00-12:00
31.12.2018, 1 şi 2.01.2019 – închis
Din data de 3.01.2019 până în 11.01.2019, deschis între orele: 9:00-12:00.
Programarea curăţării coşurilor de fum pentru persoanele care au încheiată convenţie de coşerit se va face telefonic la numărul 0256-433211 în intervalul orar 8,30-16:00.

Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană vor prelua actele şi vor avea program cu publicul până în data de 14.12.2018, urmând ca acestea să fie reluate în data de 14.01.2018, cu excepţia Serviciului Banca de Date Urbană care va prelua şi va elibera până în data de 21.12.2018 şi începând cu data de 03.01.2019 următoarele acte: adeverinţe pentru denumire stradală, adeverinţe pentru număr poştal şi documente depuse cu taxă de urgenţă.

Centrul de Informare Turistică – programul de lucru între 21.12.2018 – 14.01.2019 va fi: luni-vineri, între orele 10:00-18:00; sâmbătă, între orele 10:00-14:00; duminică – închis. În zilele 24, 25, 26, 31 decembrie 2018, 1 si 2 ianuarie 2019 programul de lucru cu publicul va fi suspendat.

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara -ultima zi de program cu publicul va fi 21.12.2018, programul fiind reluat în 14.01.2018, cu următoarele excepţii:
Biroul Consiliere Cetăţeni şi Registratură şi Biroul lmpuneri Mijloace de Transport în perioada menţionată, vor prelua şi vor înregistra toate declaraţiile contribuabililor persoane fizice şi juridice; Biroul Evidenţă Contribuabili şi Încasări Bugetare în perioada menţionată, va încasa doar obligaţiile constând în amenzi, încasarea impozitelor şi a taxelor locale va fi reluată din 14.01.2019; Serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în perioada menţionată, vor elibera certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, doar pentru acele imobile pentru care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor patrimoniale şi/sau nu este necesară achitarea obligaţiilor restante. Cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pot fi depuse până în 21.12.2018, activitatea de întregistare a cererilor urmând a fi reluată din 14.01.2019. În cazul persoanelor fizice, certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local va fi eliberat în baza evidenţei plăţilor existente la data de 21.12.2018. Având în vedere dispoziţiile art. 159 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, conform cărora pentru bunul ce se înstrăinează proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, certificatele de atestare fiscală eliberate în cursul lunii decembrie din anul fiscal 2018 pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor/terenurilor/mijloacelor de transport sunt valabile până la data de 31.12.2018.

Reamintim timişorenilor că pe site-ul Primăriei  Timişoara
(http://www.primariatm.ro/) există posibilitatea trimiterii de formulare on-line.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here