Proiect de la UVT pentru creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic

Proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” (POCU 310/6/21/121030), cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, se apropie de etapa de încheiere, cu rezultate remarcabile în vederea creșterii calității și eficienței învățământului universitar.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), alături de partenerii proiectului, Universitatea „Constantin Brâncuși din Târgu Jiu” (UCB), Universitatea Babeş-Bolyai (Centrul Universitar UBB Reșița) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), au bucuria vă invită Conferința de încheiere a proiectului. Conferința va avea loc marți, 27 iulie 2021, începând cu ora 10.

Echipa de coordonare și implementare, implicată în toate activitățile de elaborare și execuție cuprinse în proiect, a fost coordonată de către: Conf. univ. dr. habil. Marian D. Ilie (Manager proiect UVT), Conf. univ. dr. Mădălin Octavian Bunoiu (Coordonator formare personal didactic, UVT), Prof. univ. dr. habil. Laurențiu Paul Maricuțoiu (Coordonator monitorizare și evaluare calitate, UVT), Lector univ. dr. Andreea Mihaela Cilibiu (Expert implementare activități, UCB), Conf. dr. ing. Călin Octavian Micloșină (Expert implementare activități, UBB Reșița) și Prof. univ. dr. ing. Laurențiu Milici (Expert implementare activități, USV).

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurare a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților. Valoarea totală a proiectului este de 5 794 496,69 lei, din care 5 678 590,71 lei contribuție UE și 115 897,98 lei contribuție națională.

Acțiunile proiectului au propus grupului țintă studenți 11 cursuri complementare de dezvoltare a competențelor transversale și socio-emoționale ale studenților, precum și 2 programe de formare profesională strâns corelate cu specificul economic local (sector energetic – Gorj, sector industrial – Caraș-Severin) al partenerilor ce implementează programe de învățământ terțiar non-universitar tehnic. Aceste oferte educaționale au luat forma unui sistem integrat de programe educaționale inovative, dezvoltat și implementat prin colaborare între universitari și experți resursă de la nivelul angajatorilor. În cadrul acestei abordări au fost integrate ciclic programe de dezvoltare a competențelor pedagogice ale personalului didactic universitar. Sistemul integrat de programe a inclus și activități non-formale cu caracter de suport profesional, precum și proceduri, și instrumente de monitorizare și asigurare a calității pentru evaluarea impactului ofertelor educaționale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here