UPT și valorificarea patrimoniului cultural al Dunării

Proiectul DANUrB+, finanțat prin Interreg Danube Transnational Programme a fost lansat recent pentru a favoriza utilizarea rezilientă a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunile periferice și de frontieră ale Dunării. Pe parcursul a 30 de luni, acest proiect va identifica noi oportunități de atractivitate în localitățile aflate în contracție și va activa patrimoniul cultural subutilizat pentru a consolida identitatea culturală a Dunării.

Universitatea Politehnica Timișoara este coordonator al activităților din secțiunea mediană a Dunării, împreună cu Universitatea din Belgrad, fiind responsabilă pentru realizarea următoarelor activități: organizarea de întâlniri, discuții, analize, colaborări cu partenerii locali din zona Dunării, dezvoltarea platformei online DANUrB+ ca bază de date de parteneri potențiali, realizarea de sesiuni de formare și perfecționare a inițiativelor economice culturale locale, facilitarea formării de rețele de cooperare interregională, facilitarea dezvoltării regiunilor competitive, organizarea vizitelor de studiu în regiuni ce au depășit probleme similare cu partenerii locali.

Un aspect semnificativ este crearea unei baze de date reflectatea într-un Atlas al regiunilor Dunării, cu accent pe așezări, cultura și valorile locale și eflectând o analiză a patrimoniului local cu potențial de a facilita dezvoltarea regiunii. De asemenea, alături de parteneri, UPT va fi elaborator al unei strategii regionale de dezvoltare, complementate de planuri locale și o documentație tehnică pentru un obiectiv local, în vederea accesării finanțării externe.Activitățile proiectului urmăresc crearea unui „brand Dunărea” pentru orașe, oferind oportunitatea unei mai bune monitorizări a turismului și va susține rutele culturale existente. DANUrB+ va adăuga valoare identității culturale a Dunării prin evenimente planificate, precum Zilele Dunării, diverse publicații, inclusiv un Atlas al orașelor DANUrB+ și un film documentar.

Pentru a crește valoarea patrimoniului cultural de-a lungul Dunării, proiectul va crește capacitatea părților interesate în cooperare la nivel local și interregional. Rezultatul scontat este o creștere a dezvoltării locale și a atractivității turistice internaționale.

Proiectul DANUrB+ are 4 piloni: Cercetare, Instrumente de Planificare, Educație și Acțiune. Cinci universități din diferite țări vor participa la planificarea spațială și cercetarea turismului. Organizațiile profesionale de turism vor colabora cu instituțiile de învățământ în furnizarea de cunoștințe despre grupurile de turism și economie, în timp ce alte ONG-uri vor gestiona activități care implică părți interesate locale, menite să inițieze proiecte de revitalizare a patrimoniului. Parteneri din șase țări vor colabora pentru a promova utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor în comunitățile Dunării. Programul educațional al proiectului va învăța tinerii cu privire la valorile interculturale, încurajându-i să descopere și să aprecieze moștenirea legată de Dunăre.

Inițiativa se bazează pe activitatea proiectului DANUrB implementat în 2017-2019 și care a cuprins 7 țări, 20 de parteneri și 22 de orașe. A colectat date despre resursele de patrimoniu și părțile interesate, a dezvoltat tururi tematice și a organizat mai multe programe locale. DANUrB+ continuă această abordare interregională în rețea, adăugându-se așezărilor și părților interesate deja incluse în Platforma și Rețeaua culturală „în scădere” a orașelor și regiunilor. Astfel, mai multe orașe și regiuni noi sunt implicate, în care patrimoniul cultural va fi utilizat pentru contracararea proceselor socio-economice negative.
Parteneriatul DANUrB+ este format dintr-un consorțiu de 17 parteneri FEDR, între care și Universitatea Politehnica Timișoara, 2 parteneri IPA și 23 parteneri strategici asociați din 6 țări. 10 parteneri ai consorțiului au făcut deja parte din proiectul anterior DANUrB, inclusiv Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta (HU), care acționează din nou ca lider de proiect. Implicarea noilor parteneri va contribui în continuare la conturarea noii identități culturale a Dunării, care este obiectivul principal al proiectului DANUrB+.

Rețeaua culturală DANUrB+ își propune să consolideze capacitatea părților interesate locale în vederea asigurării unei cooperări optime la nivel local și interregional, având ca scop valorificarea patrimoniului Dunării prin acțiunile derulate la nivel local, sub un brand unitar și suficient de puternic pentru a asigura creșterea prosperității zonei și o atractivitate mare în rândul turiștilor din toată lumea. Acest obiectiv principal își are originea în munca depusă în cadrul precedentului proiect INTERREG DTP DANUrB, care viza crearea unui traseu de promenadă culturală prin care erau puse bazele pentru o strategie consecventă, o platformă funcțională și un set de trasee tematice.

Astfel de instrumente DANUrB s-au dovedit a se preta perfect pentru aplicarea în zonele aflate în vecinătatea Dunării și de graniță din proximitatea acesteia, unde dezvoltarea socio-economică se bazează exclusiv pe resursele speciale pe care le oferă Dunărea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here