UVT a inaugurat noua infrastructură de calcul și stocare, modernizată pentru a oferi servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță

Joi, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a avut loc conferința de presă inaugurală dedicată prezentării Infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – infrastructură realizată în cadrul proiectului MOISE (COD POC/398/1.1.2 (tip Cloud)-1a, MYSMIS: 124562). La conferința de presă au participat Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, alături de managerul proiectului MOISE și director al CeRiCS (Centrul de Cercetare în Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică a UVT), prof. univ. dr. Viorel Negru.

Anterior conferinței de presă, a avut loc Workshop-ul de inaugurare a infrastructurii, realizat în format hibrid (în A01, respectiv online pe Google Meet). La workshop au participat membri ai comunității academice din UVT, invitați din partea unor universități și institute de cercetare, potențiali beneficiari din mediul academic, din administrația publică și din mediul economico – social, interesați de aplicabilitatea serviciilor de tip Coud și de calcul de înaltă performanță (HPC) la nivelul activităților de cercetare științifică, transfer tehnologic și socio – economic.

Proiectul MOISE este cofinanţat din Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 398/1/1, Acțiunea 1.1.2. – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 240/24.04.2020. Proiectul are o durată de 24 luni, valoarea contractului de finanțare fiind de 5.695.580,54 lei, din care 4.851.360,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului MOISE este creșterea capacității, în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara, prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică (CeRiCS), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Extinderea capacității de calcul și de stocare a Centrului de Cercetare în Informatică face posibilă continuarea unei tradiții binecunoscute a Universității de Vest din Timișoara, care s-a consacrat ca unul dintre principalii furnizori de putere de calcul și de date din țară, dar și prin specialiştii care s-au format aici, deschizând noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de excelenţă şi pentru creşterea nivelului de pregătire al viitorilor absolvenţi.”

Managerul proiectului MOISE și director al CeRiCS, prof. univ. dr. Viorel Negru: „Caracterul unic al acestei extensii este dat de crearea unui centru de date de tip container: acesta respectă cele mai moderne standarde de redundanță și siguranță, este modular și extensibil, eficient și cu o disponibilitate înaltă de funcționare și de acces la date. Nu în ultimul rând, integrarea Containerului cu Grădina Urbană a UVT subliniază caracterul deschis al informaticii, integrarea domeniului într-un ecosistem academic, în termeni de pregătire a studenților și de aplicabilitate către un mediu sustenabil, incluziv și cu caracter interdisciplinar.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here