UVT lansează un Centru Științific Aplicativ de Științe ale Naturii

 

platforma UVT 2

Un Centru Științific Aplicativ de Științe ale Naturii este lansat astăzi la Timișoara. Acesta are loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, derulat de Universitatea de Vest în colaborare cu Colegiul Național “C.D. Loga” Timișoara și Colegiul Silvic „Casa Verde” Timișoara.

Aici se vor organiza activități experimentale cu scopul de a conștientiza elevii și studenții asupra aplicabilității practice a noțiunilor și conceptelor învățate la științele naturii, a corelațiilor dintre discipline și a legăturii lor cu viața reală, respectiv să le dea posibilitatea de a-și alege conștient, nemijlocit parcursul carierei. Elevii și studenții vor lucra în echipă sub îndrumarea cadrelor didactice, își vor valorifica ideile inovative și spiritul de întreprinzător, își vor manifesta, dezvolta și stimula creativitatea și inovarea.

În cadrul acestui centru se vor organiza și activități de pregătire bacalaureat/licență, concursuri școlare și profesionale, sesiuni de comunicări. Funcționarea acestui centru sporește colaborarea partenerilor în educație și calitatea aspiranților la studii superioare în domeniile științelor naturii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here