Veşti bune pentru angajatorii care sunt dispuşi să angajeze temporar, elevi şi stundeţi

Angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei,  sprijiniți financiar de către AJOFM Timiș.

Potrivit  legii privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare: „angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurarilor pentru șomaj și stimularii ocuparii forţei de muncã în vigoare” (250 lei) .

Stimulentul se acordă la cererea angajatorului, iar perioada maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic”, spune directorul AJOFM Timiş, Marcel Miclău.

Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii trebuie ca in termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, să depună la AJOFM Timiş urmatoarele acte:

 – cerere angajator;

 – tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor;

 – adeverinţa eliberată de instituţia de învaţamânt prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;

 – actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

– copia contractului de muncă prevazut la art. 2, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;

– declaraţie pe propria raspundere a angajatorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here