151 de deţinuţi din Penitenciarul Timișoara fac cursuri de instruire școlară prin programul „A doua șansă”!

151 de persoane private de libertate custodiate de Penitenciarul Timișoara sunt incluse la cursurile de instruire școlară prin programul A doua șansă.

Includerea persoanelor private de libertate la cursurile de instruire școlară reprezintă o prioritate în intervenția recuperativă, astfel încât administrația Penitenciarului Timișoara a luat toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului deținuților la învățământ, ținând cont de contextul epidemiologic actual.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar unde sunt înscriși 32 de deținuți şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior unde sunt înscriși 119 de deținuți – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. Programul este aplicabil persoanelor care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

În anul școlar 2021-2022, procesul de învățământ este asigurat de cadrele didactice de la Centrul Școlar pentru educație incluzivă Constantin Pufan Timișoara – pentru învățământul primar și cadrele didactice de la Centrul Școlar pentru educație incluzivă Constantin Păunescu Recaș – pentru învățământul secundar inferior.

Și acest an școlar, se va derula, cel puțin raportat la primul semestru, în contextul nefavorabil al pandemiei care a afectat întreaga planetă. Modalitatea de desfășurare a cursurilor școlare este stabilită în colaborare cu unitățile de învățământ partenere și instituțiile din comunitate care au în domeniul de competență prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 și ține cont de prevederile planurilor de măsuri pentru sistemul penitenciar. Administrația Penitenciarului Timișoara a pregătit corespunzător spațiile pentru desfășurarea activităților de instruire școlară (inclusiv în sistem online), punând la dispoziția elevilor și profesorilor opt săli de clasă, 2 biblioteci, dar și rechizitele necesare fiecăruia dintre elevi.

Conform Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în urma promovării unui an școlar, persoanele private de libertate beneficiază de 30 de zile executate pentru absolvirea unui an școlar și 50 de credite.

 

Școlarizarea constituie una din condițiile de bază ale recuperării persoanelor care execută sancțiuni privative de libertate, prin faptul că urmărește transmiterea unor valori fundamentale, contribuie la formarea de deprinderi și atitudini prosociale și prin acestea, la reintegrarea ulterioară în comunitate. Un demers educațional eficient poate fi conceput doar în prezența activității didactice, în cadrul acesteia persoanele private de libertate având posibilitatea de a-și realiza aspirațiile și nevoile de dezvoltare care să le permită o mai bună reintegrare în societate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here