Societatea Piețe S.A. Timișoara, str. Ovidiu Balea, nr. 2, CUI  RO2487361, scoate la licitație spații comerciale în piețele din subordinea Societății PIEȚE S.A.

Licitația va avea loc în data de 01.06.2023, ora 11,00 la sediul societății PIEȚE S.A., din str. Ovidiu Balea, nr. 2.

Pentru a putea participa la licitație, cei interesați trebuie să respecte instrucțiunile de participare:

  • Persoanele interesate de participarea la licitație publică pentru închirierea spațiilor organizată în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii vor depune la sediul organizatorului dosarul de înscriere la licitație.
  • Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la licitație este data de 31.05.2023, ora 14,00.
  • Dosarul de înscriere la licitație va cuprinde următoarele documente:
  • cererea de înscriere la licitație completată și semnată;
  • copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau după caz, copia autorizației eliberată de primării pentru asociații familiale sau persoane fizice autorizate;
  • copie buletin.
  • Nu pot participa la licitație:
  1. actualii deținători cu chirie a spațiilor care nu au achitat la zi chiria și/sau utilitățile;
  2. agenții economici care pe perioada anului în curs sau a anului precedent au adjudecat spații în piețe și nu au încheiat contractele de închiriere;
  3. agenții economici care se află litigii cu Societatea Piețe S.A. Timișoara, litigii rezultate din executarea contractelor de închiriere.

(5)  Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris în cererea de participare la licitație, să aibă drept de semnătură și să posede ștampilă. Nerespectarea celor stipulate mai sus atrage după sine anularea dreptului de participare la licitație.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

 

(1) Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate după următoarea procedură:

– la data și locul anunțate pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei de licitație, invită în sală participanții pentru fiecare spațiu în parte în vederea începerii licitației;

– prezintă în mod succint prevederile legale în materie și procedura de desfășurare a licitației;

– solicită participanților la licitație prezentarea actelor de identitate și a împuternicirilor de reprezentare, unde este cazul.

(2) Închirierea se face prin licitație directă cu strigare. Pasul de strigare este de 100 lei, la valoarea totală a chiriei.

(3) Câștigătorul licitației este desemnat cel care oferă prețul cel mai mare peste prețul de pornire al licitației. După adjudecare, câștigătorul licitației este obligat să semneze și să ștampileze procesul verbal de adjudecare a licitației, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării spațiului.

(4) Dacă la termenul prevăzut se prezintă doar un singur ofertant pentru spațiu supus licitației acesta se va adjudeca la prețul de pornire.

(5) Contractul de închiriere se încheie în termen de cel mult 15 ( cincisprezece ) zile calendaristice de la data adjudecării spațiului.

(6) În cazul în care adjudecatarul nu încheie contractul de închiriere în termen de 15 zile de la data licitației nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație.

(7) Contestațiile privind desfășurarea și organizarea licitației se depun la comisia de licitație în termen de 24 de ore de la adjudecarea spațiului și se vor soluționa în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de către comisia de soluționare a contestațiilor.

caietul de sarcrini poate fi vazut CAIET DE SARCINI

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

      MIREL POP

Articolul precedentUPT la un alt nivel. Una dintre primele universități din România care reglementează folosirea inteligenței artificiale
Articolul următorRETIM anunţă programul de lucru pentru 1 și 5 iunie 2023, ZONA 1 și ZONA 0

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.