Anunț privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU NEXTFITNESS & WELLNESS S.R.L.”

NEXTFITNESS & WELLNESS S.R.L cu sediul în TIMIŞ, localitatea Timişoara, str. Str.
CRIŞAN, nr. 41A, CAMERA 1, telefon 0722287446, înregistrată sub nr. J35/4597/2017 la
oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 38569357, reprezentată legal prin SERGIU-ADRIAN
IRIMESCU, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar derulează, începând cu data de 06.01.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU.”, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-1361 din 04-01.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ.

Valoarea proiectului este de 707.164,9575 lei (valoarea totala) din care: 614.926,05 lei grant si 92.238,9075 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata în TIMIŞ, localitatea Timişoara, str. Str. CRIŞAN, nr. 41A. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

Nume, prenume: Irimescu Sergiu-Adrian

website: nextfitness.ro, email: sergiu.irimescu@afibanat.ro, telefon: 0722287446

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here