Au început înscrierile pentru școlile de jandarmi! Câte locuri sunt disponibile?

760 de locuri sunt alocate în această vară de şcolile de specialitate arma jandarmi, pentru sesiunea august-septembrie 2018. Dacă doreşti te poţi înscrie pînă pe 15 iunie.

Iată mai jos instituţiile și numărul de locuri alocate dar şi câteva informaţii utile:

 1. Academia de Poliţie „Alexandu Ioan Cuza” Bucureşti:

10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământ cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”

50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”

5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică

 1. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani 350 locuri;

 3.Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni 350 locuri;

Cererile de înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş, situat în municipiul Timişoara, str. G. Bariţiu nr. 19-21 judeţul Timiş (Serviciul Resurse Umane ) pînă la data de 25.05.2018 pentru instituţiile de învăţământ superior şi până la data de 15.06.2018 pentru şcolile postliceale ale M.A.I., în zilele lucrătoare de luni, miercuri şi joi, între orele 09.°° – 15.°° iar în zilele de marţi şi vineri între orele 09.°° – 14.°°.

Dosarele în volum complet se vor depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş, situat în municipiul Timişoara, str. G. Bariţiu nr. 19-21 judeţul Timiş (Serviciul Resurse Umane ) până la data de 18.06.2018 pentru candidaţii instituţiilor de învăţământ superior şi până la data de 23.07.2018 pentru candidaţii şcolilor postliceale ale M.A.I. şi similare.

Tematica, bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursurilor precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi pot fi accesate de pe paginile de internet ale instituţiilor de învăţământ respective.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată, pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării naţionale;
 12. n) să nu aibă semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 13. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00 cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state member ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului ;
 14. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş din Timişoara str. G. Bariţiu nr. 19-21, sau la  telefon 0256/490990 interior 24507, 24557  sau 24570 în zilele lucrătoare de luni, miercuri şi joi, între orele 09.°° – 15.°° iar în zilele de marţi şi vineri între orele 09.°° – 14.°°.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here