Calendarul de lansare al apelurilor de selecție pentru anul 2020

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Freidorf implementează Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf finanțată prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

În cadrul acestui proiect GAL Freidorf a lansat Apelulul de selecție Intervenția 7 – „Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi”, în valoare de 1.000.000 euro, finanțat prin POCU, cu termen de depunere 7 ianuarie 2020.

De asemena în 20 decembrie 2019 va fi lansat Apelul de selecție Intervenția 3 “Centru multifuncțional” cu termen de depunere 7 februarie 2020, în valoare de 500.000 euro, finanțat prin POR. Pentru anul 2020 sunt prevăzute următoarele apeluri de selecție:

– Intervenția 1 Îmbunătățirea infrastruturii rutiere, Construire/reabilitare/modernizare străzi și trotuare în zona urbană marginalizată. în valoare de 650.000 euro.

– Intervenția 2 Parcuri și zone de joacă, Înființare/reabilitare/modernizare parcuri și zone de joacă pentru copii. în valoare de 350.000 euro.

– Intervenția 4 Infrastructură socială, Construire/reabilitare/modernizare locuinţe sociale. în valoare de 500.000 euro.

– Intervenția 5 Infrastructură educațională Construire/reabilitare/modernizare unități de învățământ, în valoare de 1.149.000 euro.

– Intervenția 6 Dezvoltare infrastructură socială și medicală, Reabilitare/modernizare a infrastructurii sociale și medicale, în valoare de 400.000 euro.

– Intervenția 8 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin calificarea și recalificarea forței de muncă, Calificarea și recalificarea forței de muncă pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în valoare de 800.000 euro.

– Intervenția 9 Facilitarea accesului la educație și pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele dezavantajate prin activități de facilitare a accesului la educație (asigurarea transportului gratuit la școală); pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele dezavantajate, servicii educaționale pentru adulți și copii, acțiuni și activități de școală după școală și extracurriculare, educație informatică pentru tinerii și adulții din zonele urbane marginalizate, în valoare de 400.000 euro.

– Intervenția 10 Facilitarea accesului la servicii medicale și realizarea unui program de depistare precoce a problemelor medicale prin campanie de informare şi educare a locuitorilor pentru acceptarea și creșterea utilizării infrastructurii sanitare, identificarea situației de fapt și efectuarea de demersuri pentru realizarea procedurilor legale în vederea facilitării accesului la servicii medicale și sociale (ex: lipsa cardului de sănătate), realizarea unui program de examinare medicală și de depistare precoce a problemelor medicale (screening) la nivelul populației aflate în risc de sărăcie și excluziune social, în valoare de 280.000 euro.

– Intervenția 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbunătățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință prin activități de promovare a inter-culturalității, culturalartistice și întâlniri ale comunității marginalizate împreună cu comunitatea majoritară, organizarea de evenimente cultural-sportive, care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a comunității marginalizate, realizarea studiilor de referință/analiză diagnostic/ recensământ la nivelul teritoriului strategiei de dezvoltare locală, în valoare de 330.000 euro.

– Intervenția 12 Acțiuni de identificare și consiliere privind problemele sociale, juridice și tehnice pentru populația SDL prin realizarea unor activități de identificare și consiliere primară a persoanelor din grupul țintă ce necesită asistență și consiliere socială, servicii de consiliere juridică, topografică, imobiliară, etc. care să vină în sprijinul rezidenților, atât în procesul de intrare în legalitate, cât și în procesul de întocmire a dosarelor în vederea obținerii de documente de identitate, în valoare de 190.000 euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here