CCIA Timiș lansează noi serii de cursuri acreditate! Vezi aici despre ce este vorba

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijinul celor interesați cu noui serii de cursuri acreditate, după cum urmează:

ARHIVAR (Cod COR: 441501)

Perioada: 14 octombrie – 8 noiembrie 2019
Program: luni-vineri, orele 16.00-21.00; 2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică / realizarea unei lucrări practice sub îmdrumarea lectorului)
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș, conform Ghidului Serviciilor.
Cursul de arhivar este OBLIGATORIU pe piața muncii, conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 prin care fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.
Grup țintă: Programul de formare se adresează persoanelor (minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu, în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.
Tematica / Competențe dobândite:
 Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 Gestionarea fondului documentar;
 Prelucrarea documentelor;
 Utilizarea informațiilor din documente;
 Consevarea arhivei în depozit.
Lector: Adriana Florica MUNTEAN, arhivist.

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213)

Perioada: 16 – 25 octombrie 2019
Program: luni-vineri, orele 16.30-20.30
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
– 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș, conform Ghidului Serviciilor.
– 20% reducere pentru absolvenții cursului „Manager Proiect”, din cadrul CCIA Timiș
– 20 % reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.
Grup țintă: Cursul se adresează instituțiilor publice, companiilor private, ONG-urilor, precum și tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă.
Structura cursului: Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program:
 Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;
 Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
 Modul de completare a unei cereri de finanțare;
 Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;
 Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;
 Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.
Lectori: Cursul este susținut de traineri cu experiență în domeniu, care oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor și problemelor aferente tematicii.

MANAGER RESURSE UMANE (Cod COR 121207)

Perioada: 21 octombrie – 01 noiembrie 2019
Program: luni-vineri, orele 16.00-21.00
Taxă de participare: 1000 lei/pers.
– 20% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
– 20 % reducere pentru absolvenții cursului de Inspector/Referent resurse umane absolvit la CCIAT;
– 20% reducere pentru cursanții care au urmat două cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni;
– 20 %reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.
*Reducerile nu se cumulează.
Grup țintă: Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a managementului resurselor umane, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.
Tematica:
 Planificare strategică;
 Funcții manageriale pentru managerul HR;
 Structura organizațională;
 Analiza postului;
 Recrutare și selecție;
 Cultura organizațională;
 Evaluarea performanțelor;
 Integrarea noilor angajați;
 Motivare non financiară;
 Dezvoltarea competențelor angajaților.
Lector: Lucica ZIRBĂU

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.
Cursul este avizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.
Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri: Zilnic între orele 8.00-16.00, la Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 105, tel. 0256/219172, 0720/444120, e-mail: mmuresan@cciat.info (pt. curs expert accesare fonduri europene) și tel. 0256/219172, 0720/444121, e-mail: tania.avramov@cciat.ro, Tania AVRAMOV – Manager DFP (pt. curs Arhivar, curs Manager RU).

10Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here