CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri la început de an!


Pentru Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIA Timiș anul 2018 a fost unul de succes: 50 cursuri derulate, din care 41 acreditate A.N.C., 606 cursanți din care 173 persoane de la firme membre ale CCIAT care au beneficiat de reduceri și alte facilități, prețuri competitive, lectori și formatori consacrați pe piața din domeniu.

Ținând cont de cursurile care s-au bucurat de succes în rândul firmelor și la solicitarea acestora, anul 2019 începe cu o serie de 6 cursuri acreditate, după cum urmează:

Manager Resurse Umane – Cod COR 121207

Perioada: 21 ianuarie – 5 februarie 2019 (în zilele de 24 și 25.01. nu se face curs).
Program: luni – vineri, între orele 16.00– 20.00.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, printr-o abordare practică a managementului resurselor umane.
Lector: Lucica Zirbău
Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
-20 % reducere pentru absolvenții cursului de Inspector/Referent Resurse Umane la CCIAT;
-20% reducere pentru cursanții care au urmat 2 cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni.


Auditor intern al Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și ISO 9001:2011

Perioada: 21 ianuarie – 15 februarie 2019, după următorul program:
-21 ianuarie – 01 februarie – pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30-20.30)
-04 – 15 februarie – pregătire practică (realizarea portofoliului).
Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la elaborarea / actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, de câştigare a încrederii clienţilor, respectiv de creștere a profitului.
Cursul prezintă detaliat și etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranziție care trebuia să se finalizeze până în 15.09.2018, dată la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 și-au pierdut valabilitatea).
Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri). Cursul conține un modul și aplicații privind evaluarea și tratarea riscurilor și oportunităților afacerii.
Lector: Lucian TĂRĂBÎC, Director QUALITARIUM SRL Timișoara, consultant calitate cu experiență de 21 ani în domeniu, auditor de certificare TÜV Austria.
Taxă de participare: 1200 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
-20 % reducere pentru absolvenții cursului “Specialist în domeniul calității” organizat de CCIAT;
-20% reducere pentru cursanții care au urmat 2 cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni.


Gestionar depozit – Cod COR 432101

Perioada: 28 ianuarie – 6 februarie 2019 (luni – vineri, între orele 16.30-19.30)
Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor, cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu, oferind noțiuni teoretice și soluții practice diverselor probleme din activitatea zilnică.
Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
-20 % reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.


Inspector / Referent Resurse Umane – Cod COR 333304

Perioada: 28 ianuarie – 15 februarie 2019 (luni – vineri, între orele 17.00-20.00)
Cursul ajută persoanele care lucrează deja ca inspector RU să-și simplifice munca prin organizare mai eficientă, aplicarea corectă a legislației muncii, o bogată cauzistică, combinând cadrul legal cu cazuri concrete din practică.
În cadrul cursului, se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Pentru modulul REVISAL, fiecare cursant va avea acces individual la un laptop.
Taxă de participare: 800 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)


Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – Cod COR 242231
Perioada: 28 ianuarie – 8 martie 2019, după următorul program:
– 28 ianuarie-08 februarie 2019, pregatire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 19.30)
– 11 februarie-08 martie 2019, pregatire practică (realizarea portofoliului).
Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România, începând cu data de 25 mai 2018.Ca urmare, entitățile din sectorul public și din sectorul privat au obligația să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
Taxă de participare: 1.800 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
-20 % reducere pentru persoanele care au participat la „Sesiunea de instruire în domeniul protectiei datelor cu caracter personal” organizată de CCIA Timis;
-20% reducere pentru cursanții care au urmat 2 cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni.

Ca urmare, entitățile din sectorul public și din sectorul privat au obligația să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
Taxă de participare: 1.800 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
-20 % reducere pentru persoanele care au participat la „Sesiunea de instruire în domeniul protectiei datelor cu caracter personal” organizată de CCIA Timis;
-20% reducere pentru cursanții care au urmat 2 cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni.


Formator – Cod COR 242401

Perioada: 11 februarie – 22 martie 2019, după următorul program:
– 11-22 februarie – pregatire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 20.30)
– 25 februarie-22 martie – pregatire practică (proiect individual).
Cursul se adresează persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă); Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți; Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.
Taxă de participare: 1.000 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă); Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți; Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.
Taxă de participare: 1.000 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în maximum 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here