CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri acreditate și o sesiune de instruire INTRASTAT pentru luna februarie

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii februarie 2020 două serii de cursuri acreditate ANC: Inspector / Referent Resurse Umane; Expert Achiziții Publice.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)

Perioada: 27 ianuarie – 14 februarie 2020 (luni – vineri, între orele 17.00 – 20.00)
Formatori: Lucica ZIRBĂU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU
Taxă de participare: 800 lei/pers. (achitabil în 2 rate pentru persoanele fizice)
Structura cursului: Contractul individual de muncă; Vechimea în muncă; Contractul colectiv de muncă; Jurisdicţia muncii; Răspunderea salariaților; Salarizarea. Permisul de Muncă; Formarea profesională; Asigurările sociale de stat; Noțiuni de organizare și legislația muncii; Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; Recrutarea și selecția personalului; Modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Pentru acest modul, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 3 – 14 februarie 2020
Formator: Daniela GOIA
Taxă de participare: 1000 lei/pers.
Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 10% reducere pentru absolvenții Sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizată de CCIAT.
Adresabilitate:
Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.
Tematica cursului:
Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare; Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Structura cursului:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații;
B. Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P. Se urmărește astfel internaționalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.

SESIUNE DE INSTRUIRE INTRASTAT

Perioada: 12 februarie 2020, între orele 9.00 – 17.00
Lector: Anca Venera DIACONU, cu experiență în domeniu dobândită în cadrul Direcției de Statistică a Comerțului Exterior București)
Taxă de participare: 400 lei+TVA
Se acordă 10% reducere pentru membri CCIA Timiș.
Prețul include: suport de curs în format electronic, pauză de cafea, pauză de prânz, certificat de participare.
Adresabilitate:

Cursul se adresează operatorilor economici care realizează schimburi de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene și care doresc să se instruiasca în acest domeniu.
Tematica:
– INTRASTAT- obiective, importanță, legislație comunitară și națională, sfera de cuprindere, surse de date, teritoriul statistic, praguri statistice, legătura cu sistemul fiscal (TVA/VIES);
– Declarația statistică INTRASTAT: Instrucțiuni de completare; Proceduri de validare;
– Confidențialitatea datelor;
– Asistența oferită de INS;
– Sistemul de atenționări și penalități;
– Aplicații practice – cu utilizarea aplicației INSTRASTAT ONLINE și INSTRASTAT OFFLINE 2020.
Termenul limită pentru înscriere: 31.01.2020
În urma sesiunii de instruire, participanții obțin un Certificat de Participare eliberat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.