CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri autorizate!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada septembrie – octombrie, noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

 SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 21 septembrie – 02 octombrie
Program: luni – vineri, între orele 17.00-21.00
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
-10% reducere pentru membrii CCIAT
– 20% reducere pentru absolvenții cursului „Responsabil de mediu„, organizat în cadrul CCIAT
-20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează!
Scopul: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor
Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.
În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
ATENȚIE: Nedesemnarea unei persoane cf. Art.22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.
Tematica cursului:
– Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;
– Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

 AGENT IMOBILIAR (COD COR 333401)

Perioada: 21 septembrie – 02 octombrie 2020
Program: luni – vineri, între orele 16.00 – 20.00
Taxă de participare: 800 lei /pers.
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș
Descrierea ocupației: Activitatea profesională de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum și cea de administrare a acestora se desfășoară de persoanele fizice și juridice care au calitatea de agent imobiliar.
Agentul imobiliar identifică cadrul juridic prin studierea legislației specifice și conexe; se documentează în privința modului de completare și a conținutului fișei de lucru pe care o întocmește și întocmește dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare existente; întocmește convenția firmă/client cu respectarea legislației în vigoare; întocmește pre/ante contractul între părți cu respectarea legislației în domeniu; întocmește contractul de prestări servicii respectând metodologia de agenție şi legislația în domeniu; se documentează în amănunt asupra conținutului dosarului tranzacției apelând la conținutul cadru al acestuia.

Unul din avantajele cursului de „Agent Imobiliar” constă în faptul că atestatul dobândit permite agenților imobiliari să profeseze în orice țară a Uniunii Europene.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 117, tel. 0720444121, e-mail: tavramov@cciat.ro.
Persoană de contact: Tania AVRAMOV, Manager DFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here