CCIAT formează experți în achiziții publice! Când începe cursul?

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş lansează o nouă serie a cursului Expert achiziții publice! Mai exact, CCIA Timiș, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în perioada 29 octombrie – 13 noiembrie 2018 o nouă serie a cursului Expert achiziții publice (Cod COR 214946).

Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în domeniu, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Astfel, cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care participă la licitații publice în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica cursului vizează:

 Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern, domeniul de aplicare);
 Detalierea modalităților de consultare a pieței;
 Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;
 Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
 Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte;
 Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;

Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:

A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
B. Partea practică – constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.

Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate). Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor. Se acordă o reducere de 20% absolvenților Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P și o reducere de 20% absolvenților Sesiunii de Instruire „Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice și normele de aplicare”. Reducerile nu se cumulează!

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here