Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează începând din data de 19 noiembrie 2018 noi serii de cursuri acreditate, după cum urmează:

 MANAGER RESURSE UMANE (COD COR 121207)

Perioada: 19 noiembrie – 5 decembrie 2018 (luni-vineri, între orele 17.00-20.00)
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
– 20% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
– 20 % reducere pentru absolvenții cursului de Inspector/Referent resurse umane absolvit la CCIAT;
– 20% reducere pentru cursanții care au urmat două cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni;
– 20 %reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.
Reducerile nu se cumulează.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a managementului resurselor umane, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.
Structura cursului:
Planificare strategică; Funcții manageriale pentru managerul HR; Structura organizațională; Analiza postului; Recrutare și selecție; Cultura organizațională; Evaluarea performanțelor; Integrarea noilor angajați; Motivare non financiară; Dezvoltarea competențelor angajaților.

 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 19 noiembrie – 5 decembrie 2018
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în domeniu, urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul poate fi urmat atât de persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucreze în domeniul achizițiilor publice. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care participă la licitații publice în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.
Tematica cursului vizează: Legea achizițiilor publice (legi, hotărâri de guvern, domeniul de aplicare); Detalierea modalităților de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
B. Partea practică – constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare. Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

 INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (Cod COR 325723)

Perioada: 19 noiembrie – 10 decembrie 2018
Taxă de participare: 650 lei /pers. (nivel bază)
900 lei/pers. (nivel mediu)
* achitabil în două rate ca persoană fizică.
Cursul se adresează membrilor Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară; reprezentantului lucrătorilor; angajatorilor / managerilor; tuturor persoanelor interesate.
Cursanții vor dobândi competențele necesare pentru realizarea activităților de prevenire și protectie, informarea lucrătorilor SSM și prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.
Obiectivele cursului vizează dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situaților de urgență și aplicarea normelor de protecție a mediului.
Tematica abordată:
Nivel de bază (40 ore): Cadrul legislativ general; Concepte de bază; Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor; Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității; Acordarea primului ajutor.
Conditii minime de acces: studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.
Nivel mediu(80 ore): Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.
Condiții minime de acces: studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

 Curs de calificare OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod NC 4113.2.1)

Perioada: 19 noiembrie 2018 – 1 iunie 2019 (6 luni)
Taxă de participare: 850 lei / pers.
Cursul se adresează angajaților din companii care doresc să învețe să utilizeze eficient computerul și dispozitivele periferice.
Competențe dobândite: Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor; Organizarea activității proprii; Utilizarea echipamentelor periferice; Asigurarea securității datelor/ documentelor; Introducerea datelor; Prelucrarea datelor; Transpunerea datelor pe suport.
Cerințe minime de studii: școală generală.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.
Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Diplomele se eliberează în maxim 30 zile de la absolvirea cursului.

Articolul precedentUn mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, electrocutat! Cum s-a petrecut tragedia?
Articolul următorPoliția, în alertă! O fetiță de 7 ani, răpită din fața blocului!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.