Comunicat de presă SC LASIROM  SRL

 

Comunicat de presă

Data: iulie 2020

ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI

SC LASIROM  SRL, cu sediul în Municipiul Oradea,strada Gen. Traian Mosoiu, nr. 13, ap. 1, Judet Bihor,  J5/730/20.03.2007, cod fiscal RO21406657, anunta demararea proiectului de investitii  „Dezvoltarea afacerii SC Lasirom SRL prin achizitia de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului”, cod SMIS 132238, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 5583/15.06.2020.

Locatia implementării proiectului este în Municipiul Timisoara, Strada Diaconu Coresi, Nr. 7, Judet Timis.

Data începerii proiectului este 15.06.2020,  data finalizării proiectului  este 31.05.2021.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului este 1.413.311,83 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 950.125,60 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziţiei   SC Lasirom SRL pe piata lucrărilor de pregatire a terenului, astfel încat, firma sa devina un furnizor de lucrări de pregatire a terenului cunoscut si apreciat pe piata de vest a tarii, pentru calitatea lucrărilor şi seriozitate în respectarea angajamentelor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • cresterea capacitatii de prestari servicii a SC Lasirom SRL in domeniul lucrarilor de pregatire a terenului prin achizitia urmatoarelor mijloace fixe: excavator pe senile (1 buc), buldoexcavator (2 buc), picon (1 buc), cupa de excavare (1 buc), cupa taluzare (2 buc), cuplor rapid (2 buc), tocator de vegetatie (1 buc); obiectivul va fi atins la finalizarea implementarii proiectului de investitii
  • creşterea numărului de personal implicat în activitatea de executare de lucrări de pregatire a terenului de la 3 persoane la 8 persoane.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Simionas Samuil-Calin

Funcţie: administrator

Tel. 0741160505, e-mail: lasiromsrl@gmail.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here