CONVOCATOR NR. 117/11.06.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 15.07.2019, ora 1100, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de Administrare pentru perioada 05.08.2019 – 05.08.2023, in temeiul art. 64 din OUG nr. 109/2011.

2. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii societatii, in temeiul art. 30 din OUG nr. 109/2011.

3. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.

4. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Peianov Avram Alexandra, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 15.07.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 17.07.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1100, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here