LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL: “DIGITALIZĂM VESTUL” Cod SMIS 143187

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL partener anunță începerea Proiectului “Digitalizăm Vestul” – POCU/860/3/12/143187, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor  economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Sprijinirea angajaților din Regiunea Vest, prin furnizarea de programe de formare profesională și programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pentru 304 angajați, în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competentelor primare / avansate în domeniul TIC, în scopul îmbunătățirii nivelului de cunoștințe / competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv Specific 2: Sprijinirea a 16 întreprinderi din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru analizarea posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, determinarea necesarului de formare profesională în domeniul TIC și organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv Specific 3: Derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din Regiunea Vest, care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua, activitate concretizata în informarea directa a 1200 angajatori și a 3600 angajați, intervenție materializată pe perioada a 15 luni.

Grupul țintă este format din 304 angajați din IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și SNCDI (din care minim 10% angajați cu vârsta peste 55 ani și minim 40% femei) care vor beneficia de programele de formare profesională și din 32 de IMM-uri identificate conform SNC și SNCDI care vor beneficia de sprijin în dezvoltarea propriilor programe de formare.

Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului:

 • 1200 de angajatori de IMM-uri din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI informați privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării programelor de alfabetizare digitală a organizației;
 • 3600 de angajați informați privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării competențelor IT în sectoarele economice identificate conform SNC / SNCDI;
 • 304 de persoane și 32 de IMM-uri recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 16 IMM-uri vor dezvolta programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale;
 • 16 IMM-beneficiare ale unei Strategii de dezvoltare digitală;
 • 16 IMM-uri beneficiare ale unei Strategii de reducere a emisiilor de CO2 și utilizare eficientă a energiei;
 • 4 programe de formare a competențelor digitale furnizate;
 • 20 de întâlniri cu stakeholderii și mediul de afaceri;
 • 6 seminarii cu tema ”Rolul actorilor economici din domeniul cercetării-inovării în salvarea mediului”;
 • 16 buletine informative privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
 • 15 buletine informative privind digitalizarea întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC.

Beneficii directe aduse firmelor și angajaților:

 • Muncă mai eficientă – datorită digitalizării, compania evoluează iar activitățile sunt mai exacte, simple și se produc cu o viteză mult mai mare;
 • Inovarea este mai facilă, mai ușor de realizat;
 • Împărtășirea unor cunoștințe cu specialiști în domeniu;
 • Învățare activă (on the job);
 • Reducerea costurilor;
 • Grad de satisfacție mai mare – comunicarea fiind îmbunătățită, munca devine mai simplă iar clienții își primesc produsul sau serviciul mai rapid;
 • Scalarea afacerii – creșterea afacerii folosind cât mai puține resurse;
 • Analiză și un control mai ușor de realizat asupra activităților;
 • Contactarea unor noi potențiali clienți este mult mai ușoară datorita marketingului digital și utilizării canalelor online care pot identifica și comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

Valoarea totală a proiectului: 4,819,007.40 lei, din care:

 • CCIA Timiș: 2,819,422.36 lei
 • DIACOSTAMPET SRL: 1,999,585.04 lei

Valoarea nerambursabilă: 4,719,028.17 lei

Contribuție proprie : 99,979.23 lei

Durata proiectului: 15 luni (3 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023)

Contextul proiectului

Competențele digitale au devenit imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, situație regăsită pe fondul creșterii în importanță a IT-ului, devenit o industrie transversală care afectează majoritatea sectoarelor economice, cu impact semnificativ asupra creșterii competitivității și productivității la locul de muncă. În următorii ani, peste 90% din locurile de muncă vor solicita ca cerință obligatorie cunoștințele digitale de baza. Progresul tehnologic în domeniul digital are influență asupra ocupațiilor existente pe piața muncii. În acest context, nevoia de calificare permanentă a angajaților a devenit o variabilă constantă la nivelul mediului de afaceri.

 

Date de contact:

Daiana BUZATU, manager de proiect/e-mail: dbuzatu@cciat.ro

Rodica OLINIC, expert comunicare / Tel. 0722 503138, e-mail: rolinic@cciat.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.