poza3

La Centrul de agreement de la Chevereș în perioada 15 iulie – 21 iulie 2016 s-a desfășurat cea de-a XX-cea ediție a Școlii de vacanță Freinet și simpozionul internațional ARC PESTE TIMP – Pedagogia Freinet în activități extracurriculare 21 iulie – 24 iulie 2016.

Palatul Copiilor prin specificul său oferă educaţie nonformală, abordarea învăţării prin activităti plăcute şi motivante nu numai pe parcursul anului şcolar.

ŞCOALA DE VACANŢĂ FREINET care a debutat în anul 1996 organizată sub egida Palatului Copiilor în colaborare cu Asociația Română pentru o Școală Modernă C.Freinet Timișoara, se constituie într-o ofertă educațională nonformală fondată pe alternativa pedagogică Freinet.

„Afirmăm cu plăcere şi satisfacţie că în acest an s-a desfăşurat cea de-a XX-a ediţie la care au participat elevi și cadre didactice din județele Arad, Bihor, Buzău și Timiș. Totul a fost posibil datorită percepţiei pozitive a acestei alternative în rândul copiilor/elevilor de toate vârstele, cadrelor didactice și nu în ultimul rând a părinților ceea ce a dus la permanetizarea și includerea în calendarul național al activităților extrașcolare a M.E.C.Ş., tabără dobândind un caracter național şi internațional prin participarea formatorilor francezi reprezentanți ai Institutului Cooperativ al Școlii Moderne Franța. În acest an ne-am bucurat de prezența doamnei Denise Lelouard, corespondenta ICEM pentru România.
Dacă la prima ediție s-a urmărit familiarizarea participanțiilor cu principiile fundamentale ale pedagogiei Freinet și cunoașterea unor tehnici Freinet în cadrul atelierelor, pe parcursul anilor s-au adăugat alte obiective cum ar fi educația pentru cetăţenie democratică, educația pentru sănătate și promovarea limbii franceze”, ne-a spus Prof. Mariana Bândea, Palatul Copiilor și președinte ARSM C. Freinet.

poza1

De regulă, organizatorii propun o grilă program care este discutată și aprobată în primul consiliu de tabără format din reprezentanți ai tuturor grupelor şi adulţi Viața colectivă funcționează prin consiliile de grupă, consiliul taberei, panoul taberei, consiliul de cantină, consilii excepționale pentru zile cu temă.

Regulile de viață ale taberei propuse de paricipanţi şi aprobate în primul consiliu de tabără în cadrul grupelor și prezentate de copilul responsabil în cadrul consiliului de tabără. Rodul unei negocieri colective, regulile capătă sens, copilul/adolescentul devenind conștient că poate făuri legi, care devin pentru el condiția esențială a înțelegerii. Datorită responsabilităților asumate, fiecare participant are un rol în cadrul taberei. Astfel el are ocazia să-și pună în valoare competențele, să ia cuvântul pentru a organiza o activitate de care răspunde. În cadrul colectivității, indiferent de dificultățile sale sociale sau școlare, el poate fi ascultat, cunoscut și recunoscut ca mebru al grupului. Luând în considerare cele trei componente ale personalității copilului: unicitate, diversitate, globalitate, ne-am sprijinit pe motivație, oferindu-le libertatea de a alege activități diverse în care am favorizat exprimarea în toate domeniile posibile: orală, scrisă, plastică, artistică, manuală, corporală etc.

Atelierele școlii de vacanță bazate pe tehnici de învățare Freinet: anchetă documentară, text liber, creaţie literară, exprimare plastică, exprimare corporală, exprimare dramatică, exprimare muzicală, noi şi ceilalţi, noi şi natura, jocuri cooperative, educaţie pentru sănătate, bandă desenată, jurnalul, studioul RTV au oferit participanţilor posibilitatea să se exprime liber, să comunice, să coopereze, să descopere munca în echipă, să-şi dezvolte creativitatea, să acumuleze noi cunoştinţe pe care să le folosească în concordanță cu propriile lor trăiri și emoții interioare.

Din grila de program nu au lipsit nici momentele de destindere: activități sportiv-recreative, parcurs aplicativ, drumeții, carnaval, foc de tabără… și nici surprizele oferite de participanți: dramatizări pe texte proprii, punere în scenă, realizare de decoruri, momente deosebite, iar din spirit civic s-a construit din 1997 patrula ecologică a taberei. Expozițiile zilnice și expoziția finală a fiecărei ediții au impresionat prin calitatea și diversitatea lor și au demonstrat că resurese nebănuite ies la iveală atunci când munca este făcută cu plăcere într-un cadru stimulant și cu dascăli implicați și dedicați.

Succesul Școlii de vacanță a impulsionat organizatorii in lansarea unui proiect național pe tot parcursul anului școlar concretizat în activități nonformale și finalizat în luna iulie, intitulat UNIVERSUL FREINET.

poza2

Inițatorii proiectului Palatul Copiilor Timișoara, Palatul Copiilor Buzău, ARSM C.Freinet Timișoara având parteneri școli, grupe, clase de la toate nivelurile din județele Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Mureș și Timiș, au propus pentru ficare an începând cu anul școlar 2009 -2010 abordarea unor teme de interes european și mondial contribuind astfel la dezvoltarea spiritului civic și ancorarea activităților în realitate. Proiectul antrenează anual peste 600 de copii, elevi și cadre didactice în desfășurarea de activități tematice la nivelul grupei, clasei, școlii, activități menționate în Jurnalul electronic al proiectului. Finalizarea proiectului are loc în cadrul Școlii de vacanță, concretizată într-un concurs interdisciplinar „Universul Freinet” inclus în CAEN.Temele concursului national din anii precedent „Implicare, cooperare, responsabilizare”, „Sunt cetățeam al U.E.” „Spune Stop risipei alimentare !”, „Lumina”- 2015 au demonstat oportunitatea unui asemenea gen de tabără, oferindu-le libertatea de a alege activități diverse în care am favorizat exprimarea în toate domeniile posibile: orală, scrisă, plastică, artistică, manuală, corporală etc.

Ediția din acest an a UNIVERSULUI FREINET „Creativitate bob cu bob ” proiect educaţional național interdisciplinar prilejuit de Anul Internaţional al leguminoaselor cu boabe-2016, proclamat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a prilejuit întâlnirea ehipajelor finaliste.

Alimentaţia raţională reprezintă una din cele mai importante verigi din complexul de factori ce au o influenţă nemijlocită asupra existenţei omului şi a puterii sale de muncă, sporind totodată rezistenţa organismului la îmbolnăviri. In alimentaţia raţională a omului, alături de produsele de origine animală şi de fructe, legumele ocupă un loc important şi de neînlocuit. Legumele contin principalele substante macrominerale si microminerale, acestea fiind indispensabile omului.

Atelierele inspirate din tehnici de învățare Freinet: Ancheta documentară, Exprimare plastică, Creație manuală, Exprimare dramatică, Exprimare muzicală, Jocuri cooperative au fost frecventate de toți participanții prin înscriere liberă și au pus în valoare valenţele educative ale Pedagogiei Freinet rolul lor de neconstestat în înnoirea procesului educației nonformale. Jurnalul / Foto și Creația literară au fost ateliere permanente și au funcționat pe tot parcursul taberei, mărturie sunt jurnalele realizate în timp real astfel încât toți participanții au primit odată cu diplomele de participare și câte un exemplar din jurnal.

Nu au lipsit nici activitățile sportiv-recreative: s-a jucat seara în nocturnă La Thèque, o dimineață a fost consacrată parcursului aplicativ și distracție la carnaval și la focul de tabără. Expoziţiile zilnice şi expoziţia finală, creațiile literare ilustrate, jurnalul Şcolii de vacanţă intitulat „ De 20 de ani ”și imnul taberei cu același titlu sunt dovada clară a creativităţii participanților stimulată de climatul de muncă şi exprimare liberă. Evaluarea spațială în manieră dinamică a scos în evidență satisfacția generală și oportunitatea unui asemenea gen de tabără.
Totul a fost posibil și datorită echipei de animatori care a demonstrat competență, rigoare și nu în ultimul rând capacitatea de a comunica și coopera.

Cea de a doua activitate simpozionul internațional „Pedagogia Freinet în activități extracurriculare – Arc peste timp”, simpozion cu participare directă și indirectă a marcat cei 20 de ani de Pedagogie Freinet în activități non formale tip Școală de vacanță prin valorizarea potențialului instructiv – educativ al tehnicilor de învățare Freinet, exemple de bune practici în organizarea activităților non formale concretizate în comunicări, prezentări ale cadrelor didactice, ale participanților la edițiile anterioare, ateliere, activități sportiv recreative.

La secțiunea Managementul activităților extracurriculare au fost prezentate exemple de bune practici, secțiunea Activități practice foștii participanți de-a lungul timpului azi psihologi, manageri, studenți au susținut un atelier tip „Căutătorii de comori”participanți fiind foștii lor animatori.
DVD simpozionului cuprinzând experinențe privind aplicarea pedagogiei Freinet se dorește a fi un– Ghid de bune practici pentru organizarea activităților non formale în învățământul preuniversitar.

La simpozion au participat cadre didactice din județele Arad, Bihor, Buzău, Mureș și Timiș, dna Denise Lelouard reprezentanta Institutului Cooperativ al Școlii Moderne – Franța precum și foști și actuali colaboratori dl Petru Unguraș, dl. comisar Tiberiu Pistrui IPJ Timiș, dl. Ladislau Domolki – inspector activități educațive ISJ Timiș precum și dl. dr. Romică Mînicuță, MAN, ani de zile medicul taberei.

„Și dacă am reușit să încheiem cea de-a XX-a ediție a Școlii de vacanță și a 7-a ediție a proiectului „Universul Freinet” și să desfășurăm simpozionul internațional este și datorită finanțării de care am beneficiat din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Consiliului Județean Timiș. De-a lungul anilor am constatat că această pedagogie favorizează o învățare sănătoasă a libertății, deci și a frustrării necesare oricărei educații demne de acest nume, care nu se poate face, decât dacă cei interesați știu ceea ce le este permis și interzis. Acești copii și adolescenți care practică libertatea exprimării, libertatea de a întreprinde, dar în același timp se supun constrângerile inerente grupului, experimentează astfel democrația.Trăind aceste raporturi, copiii și tinerii dobândesc o dezvoltare civică și interculturală care le permite printr-o maturizare intelectuală și afectivă să devină indivizi autonomi și lucizi. Ne-au demonstrat-o din plin în cadrul atelierului practic pe care l-au proictat și desfășurat în cadrul simpozionului. Viața demonstrează că majoritatea copiilor noștri vor exercita profesii care nu există încă, cu mașini care nu au fost încă inventate. Este imperios necesar sa-i învățăm să învețe!”, a mai spus profesoara Mariana Bândea.

Articolul precedentCercetat pentru furt din autoturism
Articolul următorConcerte de Zilele Avionului la Buziaș. Andrei Păunescu, printre invitați speciali

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.