Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii martie 2017 următoarele serii de cursuri: Specialist în managementul deseurilor  (Cod COR 325713).

Perioada: 13 – 22 martie. Cursul are ca obiectiv instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniu.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, “deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Formator  (Cod COR 242401). Perioada: 20 – 31 martie 2017.

Cursul de formator se adresează tuturor celor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe) emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; persoanelor care ofera in cadrul firmei, in conformitate cu atributiile de serviciu, programe de formare (protectia muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de munca); persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori Interni.

Control intern / managerial la nivelul entitatilor publice – Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat). Cursul se adresează ordonatorilor principali, secundari și terţiari de credite; managerilor din instituţiile publice; auditorilor interni; membrilor Comisiilor de monitorizare constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul entităţilor publice; membrilor Echipelor de Gestionare a Riscurilor constituite la nivelul entităţilor publice; responsabililor cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţii publice; întregului personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

Cursul are ca obiective principale:

  1. Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea ce îi revine în proiectarea implementării si dezvoltarii continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se deruleaza la nivelul entitatii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);
  2. Abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive;
  3. Este in concordanta cu noul act normativ OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.

Perioada: 28 – 30 martie 2017

Contabilitate primară cu utilizarea calculatorului (COR 331302). Cursul răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilitatii sa devina prietenos si accesibil, adresandu-se atat celor ce aspira sa activeze in cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau institutiilor publice, cat si celor care vor sa isi aprofundeze cunostintele pe care deja le au in domeniu, oferind notiuni teoretice si solutii practice diverselor probleme ridicate in activitatea zilnica.

Fiind un curs practic si util, acesta are aplicabilitate imediata si trateaza prima etapa a demersului contabil: intocmirea corecta a documentelor contabile, pregatind participantii pentru evidenta contabila primara, cu aplicatii in programul SAGA. Astfel, programa cuprinde module care se intrepatrund: contabilitate primara si contabilitate asistata pe calculator.

Cursul se adresează atât persoanelor care sunt absolvenți de studii superioare, precum si celor cu  studii medii si care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

Structura cursului:Notiuni introductive; Intocmirea, corectarea, arhivarea si reconstituirea documentelor primare; Inventarierea patrimoniului; Contul; Inregistrarea operatiunilor economico-financiare; Intocmirea balantei de verficare si a situatiilor financiare; Monografie contabila.

Partea practica in ceea ce priveste intocmirea documentelor primare, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico – financiare si obtinerea balantei de verificare, se va face utilizand aplicatiile informatice.

Perioada: 27 martie – 28 aprilie 2017

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională şi internationala si sunt emise de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei. Certificatele se elibereaza în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor  autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Informatii suplimentare si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam. 110, tel. 0256/219173, 0724/604132, e-mail: amluca@cciat.ro anamaria.luca87@yahoo.ro si 0742/924344, e-mail: mmuresan@cciat.ro.

Articolul precedentNeutilizarea centurii de siguranță le-a adus amenzi
Articolul următorS-a răzgândit! Nicolae Robu, încă un mandat pentru conducerea PNL Timiș

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.