Noi cursuri de formare profesională, organizate de CCIAT! Vezi aici despre ce este vorba

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada aprilie – mai 2017, noi serii de cursuri.

Cursurile la care se pot înscrie cei interesați sunt:

-Responsabil de mediu  (Cod COR 325710)

Perioada: 24 aprilie – 4 mai 2017

Cursul se adresează celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri. Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Tematica vizează:

-Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;

-Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;

-Aplicarea procedurilor de calitate;

-Gestionarea cerințelor legale de mediu;

-Elaborarea programului de management de mediu;

-Monitorizarea factorilor de mediu;

-Realizarea auditului intern;

-Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;

-Raportarea activității de mediu;

-Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Manager de proiect (COR 242101)

Perioada: 2 – 17 mai 2017

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. Este acoperită întreaga tematică necesară pentru ocuparea unui post de manager de proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție: Management organizațional vs. management de proiect; Definirea, planificarea și implementarea proiectului; Surse și instrumente, cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.

Formarea se axează pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.

Vor fi tratate modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. În acest sens, CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire.

IMPORTANT! Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager proiect” reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.

Formator (Cod COR 242401)

Perioada: 8 – 17 mai 2017

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de formator, iar obținerea certificării dă dreptul la practicarea aceastei meserii. Cursul este in concordanță cu noul standard ocupațional din 2007.

Cursul are la bază metode dinamice, interactive şi practice în formarea viitorilor traineri, cu accent pe diverse studii de caz pe care participanții le pot folosi drept exemple în momentul exersării rolului de formator.

Cursul se adresează:

Tuturor celor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri de calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe, emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației;

Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);

Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;

Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să:

identifice necesitățile de instruire;

să folosească limbajul verbal, nonverbal și paraverbal în favoarea lor;

să administreze situații dificile (ex. grupe de cursanți neinteresați de învățare);

să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;

 să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;

să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;

să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;

 să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;

să organizeze programele de prezentare/instruire.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. Acestea sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor  autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, sau la tel. 0256/ 219 172.

Persoane de contact:

Ana Maria Luca, tel. 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro (pt. curs responsabil de mediu; curs formator)

Milena Mureșan, tel. 0742924344, e-mail: mmuresan@cciat.ro (pt. curs manager de proiect)

Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here