Noi serii de cursuri, lansate de CCIAT în luna aprilie! Despre ce este vorba?

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii aprilie 2018 următoarele cursuri: 

 • Competențe informatice

Perioada: 16 – 27 aprilie 2018

Este un curs de INIȚIERE în domeniul utilizării calculatorului și a sistemelor de operare recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare la PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală.

Structura cursului:

 • Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la structura și funcționarea unui PC;
 • Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
 • Utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word);
 • Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
 • Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, poșta electronică).

Tematica cursului:

 • Sistemul de operare Windows  – căutarea și organizarea informaței, tipărirea și scanarea documentelor, configurarea control panel și a ecranului desktop, instalarea și dezinstalarea programelor;
 • Microsoft Word  – operații de bază în documente;
 • Microsoft Excel  – operații elementare și concepte de bază, gestionarea datelor din foile de calcul, formatarea, copierea informaților, formule și funcții, diagrame, prelucrări de tip baze de date;
 • Internetul – generalități și definiții, navigare, utilizarea regulilor de comportare în rețeua Internet, servicii de poștă electronică.

Lector: Dănuț BIRCEANU

Taxă de participare: 750 lei

 • Manager de proiect (Cod COR 242101)

Perioada: 16 aprilie – 3 mai 2018 (16 – 25 aprilie: pregătire teoretică (luni – vineri, orele 1630-2000); (27 aprilie – 3 mai: pregătire practică / realizarea proiectului)

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.

Formarea se axează pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.

Cursul acoperă tematica necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție. Cursul tratează modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerului de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect”reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.

Lector: Monica MIȘCĂ

Taxă de participare: 1000 lei

 

 • Responsabil de mediu (Cod COR 325710)

Perioada: 23 aprile – 4 mai 2018 (de luni până vineri între orele 1700– 2100)           

Cursul se adresează persoanelor din unitățile a căror activitate are impact asupra mediului.

În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Tematica cursului:

– Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie;

– Pașii de urmat în cazul aplicării pentru o autorizație / aviz de mediu;

– Planificarea și evaluarea unui audit intern;

– Modul de realizare a unui program de management de mediu;

– Proiectarea unui plan de monitorizare și interpretarea rezultatelor înregistrărilor;

– Modul de organizare și de coordonare a departamentului de protecție a mediului;

– Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul companiei;

– Proiectarea planului de prevenire a poluării accidentale;

– Organizarea unui plan de instruire;

– Modul în care se elaborează raportările de mediu;

– Identificarea de strategii de sustenabilitate, avantaj major pentru dezvoltarea durabilă a companiei.

Formator: Lavinia-Alina CĂLUȘERU

Taxă de participare: 800 RON.

 • Curs Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Perioada: 23 aprilie – 15 mai 2018 (luni-vineri, între orele  1700-2000); (în zilele de 30.04 și 01.05 nu se face curs)

Tematica cursului:

– Contractul individual de muncă;

– Vechimea în muncă;

– Contractul colectiv de muncă;

– Jurisdicția muncii;

– Răspunderea salariaților;

– Salarizarea. Permisul de muncă;

– Formarea profesională;

– Asigurările sociale de stat;

– Noțiuni de organizare și legislația muncii;

– Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular;

– Recrutarea și selecția personalului;

– Aplicații în programul REVISAL.

În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Vor fi prezentate H.G. 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Lectori: Lucica ZIRBĂU, Dan COJOCARU, Delia FARCHESCU

Taxă de participare: 1000 RON

 • Curs utilizare S.I.C.A.P.

Perioada: 23 – 27 aprilie 2018  (luni – vineri, între orele 1630 – 2030)

Cursul se adresează atât utilizatorilor S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice) cât și viitorilor utilizatori și are rolul de a facilita modul de înțelegere și de utilizare a sistemului în ceea ce privește procedurile electronice de achiziții publice. Prin participarea la cursul de utilizare  S.I.C.A.P., operatorii economici vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, prin intermediul catalogului electronic.

Participarea la acest curs este condiționată de absolvirea cursului EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE sau cursul de INSTRUIRE LEGE 98/2016.

În cadrul cursului, se  regăsec noutățile în domeniul achizițiilor publice din: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice), Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prin aplicarea acestora în mediul on-line din cadrul S.I.C.A.P.

Tematica cursului vizează: Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în S.I.C.A.P.; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în S.I.C.A.P. însoțită de documentația de atribuire aferentă – perioade și date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul S.I.C.A.P.; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de S.I.C.A.P.; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 600 lei + TVA

 • Curs FORMATOR  (Cod COR 242401)

Perioada: 25 aprilie – 7 mai 2018 (luni – vineri, între orele 1630-1930)

Cursul păstrează formatul solicitat de legislația în vigoare, acoperă competențele vizate de standardul ocupațional și oferă participanților acreditarea ANC. Cursul vine cu o abordare de actualitate, non-formală și mereu interactivă, cu mult accent pe aspectul practic și cu studii de cazpe care participanții le pot folosi drept exemplu în momentul exersării rolului de formator.

Deși poate părea un curs “tehnic”, adresat doar persoanelor care lucrează în domeniul training-ului/resurselor umane sau care doresc să exerseze rolul de formator în viitor, experiența ultimelor ediții a demonstrat exact contrariul. Acest curs și-a dovedit utilitatea și în contextul exersării altor roluri la locul de muncă sau chiar în plan personal.

DE CE cursul de „formator ” ?

 • Pentru că are la bază metode dinamice, interactive şi practice;
 • „Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili:

 • să identifice necesitățile de instruire;
 • să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal și paraverbal în favoarea lor;
 • să administreze situații dificile de livrare;
 • să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;
 • să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
 • să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;
 • să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
 • să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
 • să organizeze programele de prezentare/instruire.

Lector: Alin GRECU

Taxă de participare: 1000 RON.

 • INTRASTAT

Perioada: 26 aprile 2018 (orele 1000– 1700 )     

Cursul vizează evitarea sancțiunilor pentru nerespectarea Legii nr.422/2006 și asigurarea corectitudii datelor ce se transmit către Institutul Național de Statistică.

Această sesiune de instruire ajută la înțelegerea importanței statisticilor de comerț intracomunitar, atât pentru economia României ca stat membru al Uniunii Europene cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, la îndeplinirea obligațiilor legale, la înțelegerea modului de utilizare a informațiilor disponibile despre schimburile intracomunitare de bunuri pentru completarea declarației statistice INTRASTAT.

Formator: Anca Venera DIACONU

Taxă de participare: 400 RON +TVA

 

IMPORTANT!

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele se eliberează în maximum 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here