Noi serii de cursuri organizate de CCIAT, în perioada următoare! Despre ce este vorba?

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în a doua jumătate a lunii noiembrie 2018 noi serii de cursuri, după cum urmează:

 PRIM AJUTOR

Perioada: 20 – 23 noiembrie 2018 (3 zile, orele 16.00-20.00)
Taxă de participare: 400 lei + TVA /pers.
Se acordă 10 % reducere pentru membrii CCIAT.
Formator: dr. Florin COBZARIU, specialist în medicina de urgență, doctor în medicină, șef de lucrări la UMF Timișoara.
Coordonator curs: Cecilia Mateș

Cursul se adresează persoanelor din cadrul firmelor responsabile cu sănătatea și siguranța în muncă în conformitate cu legislația; angajaților responsabili cu protecția muncii; angajaților responsabili de intervenții în caz de incendiu sau calamitate; oricărei persoane care dorește să știe cum să procedeze în caz de accidente de orice gen.

Obiectivul cursului este însușirea și actualizarea unor tehnici cheie de salvare a vieții până la sosirea ajutoarelor calificate (ambulanța, SMURD etc.).

Tematica cursului vizează:

– Identificarea unei situații de urgență;
– Atitudinea generală la locul producerii situației de urgență;
– Elemente de organizare și funcționare a sistemelor medicale de urgență (SMURD);
– Acidente și incidente la locul de muncă (accidente rutiere; alergii și șoc anafilactic; arsuri; atac cardiac-sindrom coronarian acut (SCA); bandaje și pansamente; corpi străini în ochi/urechi/nas/înghițiți; crize de epilepsie; degerături; dificultăți în respirație (dispnee); electrocutare; fracturi; greață și vărsături; hemoragii (sângerări) și hemostază provizorie; hipertermie (insolație); hipotermie (îngheț); intoxicații (otrăviri); înec; mușcături (înțepături) veninoase; obstrucția acută a căilor aeriene superioare (OACAS); pierderea cunoștinței; poziția laterală de siguranță (PLS); stop cardio-respirator (SCR); urgențe psihiatrice; atitudine imediată de prim ajutor).

Cunoștințele dobândite teoretic sunt simulate pe manechini medicali.

Cursul de prim ajutor de bază se finalizează cu un examen, în urma căruia se primește un certificat de absolvire care confirmă că persoana este instruită să acorde primul ajutor de bază.

Certificatul se eliberează în maxim 30 zile de la finalizarea cursului.

 AUDITOR INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (Cod COR 214130)

Perioada: 26 noiembrie 2018 – 10 ianuarie 2019
– Pregătire teoretică: luni-vineri, orele 1630-2030
– Pregătire practică (realizare portofoliu)
Taxă de participare: 1200 lei / pers.
Se acordă 10 % reducere pentru membrii CCIAT.
Formator: Lucian TĂRĂBÎC
Coordonator curs: Milena Mureșan

Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri).

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

În cadrul cursului, vor fi abordate aspecte privind: Noţiuni generale privind calitatea; Principiile managementului calităţii; Cerințele noului standard ISO 9001:2015; Auditul calităţii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea auditorilor, responsabilităţile personalului implicat în auditul intern, tehnici de comunicare, recomandări pentru auditat).

Auditorul în domeniul calității se ocupă, în principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea și structurarea informațiilor specifice procesului de audit, analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management al calității, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calității, întocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei.

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv, care nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Astfel, auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Diplomele se eliberează în maxim 30 zile de la absolvirea cursului.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here