Obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu până la sfârșitul anului 2016

Atenţie! Autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatoriu de obținut până la sfârșitul anului 2016.

Potrivit ISU BANAT, până la sfârșitul anului construcţiile şi amenajările care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să obţină acest document, potrivit Legii nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine beneficiarului investiţiei ori persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente.

Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor.

Începând cu 1 ianuarie 2017, constituie contravenție funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor fără a deține autorizaţie de securitate la incendiu și se sancționează conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. Categoriile de construcții și amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 1739/2006, cu completările și modificările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here