Poliția Română face angajări. În Timiș, 45 de posturi scoase la concurs

Persoanele care doresc să devină agenţi de ordine publică se pot înscrie la concursul organizat. Posturile scoase la concurs sunt repartizate la posturile de poliţie rurală, precum şi la secţiile de poliţie din Bucureşti.

La data de 1 aprilie, s-a dat startul reîncadrărilor de personal (46 de locuri la nivel naţional) și angajărilor din sursă externă (1.854 de locuri la nivel naţional), în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române.

Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin.2 din Legea 360/2002 din Statutul Poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcţie publică, pierderea capacităţii temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituţionale) şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv îndeplinesc condiţiile legale.

Judeţului Timiș i-au fost repartizate 45 de posturi pentru încadrare din sursă externă şi un loc pentru ocupare prin concurs de către foşti angajaţi ai Poliţiei. Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 8 aprilie, în zile lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Concursul va fi susţinut la data de 14 mai şi va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe: evaluarea performanţei fizice; test scris, de tip grilă; interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

Probele pentru evaluarea performanţei fizice sunt următoarele : flexie abdominală (doar pentru încadrarea din sursă externă); alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie. La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către comisia de concurs din cadrul IGPR, din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le dețin candidații.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii: nota la proba test scris; nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă; nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice; nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris.

Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult trei zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.