Studenții Universității de Vest vor face cursurile online! Și aici se suspendă actul educațional

Spread the love

Universitatea de Vest din Timișoara se preocupă permanent de siguranța studenților și angajaților săi și își propune să asigure un mediu sigur de învățare și de lucru în spațiile sale. Astfel, Consiliul de Administrație al UVT, întrunit astăzi, a decis suspendarea cursurilor până în data de 22 martie.

Conducerea Universității a mai decis constituirea unui Comitet pentru Situații Speciale de Urgență al UVT (CSSU-UVT) pentru analiza, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) în UVT. CSSU-UVT va fi permanent în contact cu autoritățile ce desfășoară activități în domeniu și, în funcție de evoluția situației, va propune adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a riscurilor de epidemie în UVT. Contactul cu entitatea creată se va face la adresa de e-mail: masuripreventiecovid19@e-uvt.ro.

În perioada 11-22 martie, activitățile didactice desfășurate în mod standard vor fi înlocuite cu activități didactice desfășurate în regim online și reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 – 22 martie 2020.

UVT dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământ online adaptate specificului comprehensiv al instituției noastre, printre acestea putând menționa Moodle, Google Classroom sau Edmodo, precum și Google Meet sau Skype for Business pentru videoconferințe. Aceste instrumente permit transmiterea suportului de curs și a resurselor bibliografice online, comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin mesaje private, cât și de tip forum, organizarea de videoconferințe, stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, încărcarea de teme și proiecte de către aceștia, evaluarea lor și acordarea de feedback sau desfășurarea altor activități de predare-învățare-evaluare.

Activitățile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăți.

Activitățile administrative, de cercetare și cele de studiu individual, din cadrul UVT, derulate de către personalul angajat al UVT – cadre didactice și de cercetare, personal administrativ și de suport, se vor desfășura conform programului de lucru obișnuit.

În perioada 11-22 martie vor fi efectuate activități speciale de igienizare în toate spațiile UVT.

Toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+ și Granturile Spațiului Economic European (SEE), atât Incoming, cât și Outgoing – se suspendă până la data de 31 martie 2020.

 

Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here