Substanțele de dezinsecție duse la analize

Municipalitatea a cerut o serie de analize a substanțelor pe care firma Deraton le folosește la dezinsecția efectuată în Timișoara. Direcţia de Mediu a  contactat şi discutat cu reprezentanţii mai multor laboratoare din ţară şi străinătate, în vederea verificării substanțelor active și a concentrațiilor acestora în produsele de combatere a țânțarilor utilizate în activitatea de dezinsecție.

 În data de 13 iulie, Direcţia de Mediu a prelevat și ridicat probe din substanțele de dezinsecție  utilizate de la S.C. „Deraton” S.R.L., fiind încheiat Procesul-verbal nr.606/13.07.2016. Ca urmare a identificării pe plan local a unul laborator performant, și anume Laboratorul de biochimie a Platformei de cercetare interdisciplinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  a Banatului „Regele Mihai I al României” Timişoara, în data de 20.07.2016 s-au predat laboratorului probele ridicate, fiind realizate analizele de laborator solicitate de municipalitate prin adresa nr.SC2016-17639/19.07.2016.

Raportul de analiză nr.5229/02.08.2016 emis de Platforma de cercetare interdisciplinară – Laboratorul de biochimie a U.S.A.M.V.B. Timișoara au relevat următoarele:Pentru proba P01-EM4L016523 s-a constat o concentrație de 19,75 g/l Delthametrin;Pentru proba P02 117683 s-a relevat o concentrație de 1,02 g/l pentru Delthametrin și 4,89 g/l Piperonyl buthoxide.

Din compararea rezultatelor de laborator cu Fișa de date de securitate a produsului utilizat, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al produsului AQUA K-OTHRINE, a reieșit că substanța activă – delthametrin are o concentrație de 2%, astfel că produsul testat corespunde din punct de vedere chimic și al concentrației de substanță activă (diferența de –0,025% este nesemnificativă, rezultată din marja de eroare normală a aparaturii utilizate). Produsul AQUA K-OTHRINE este avizat de Ministerul Sănătății, Comisia Națională pentru produse Biocide, conform Avizului de prelungire nr. 148BIO/18/09.15.Din compararea rezultatelor de laborator cu Avizul nr.3376BIO/18/12.24 al produsului MOSQUITOX HOT & COLD FOG, rezultă o concentrație de delthametrin este de 1 g/l, respectiv o concentrație de Piperonyl butoxide este de 5 g/l, astfel că produsul testat corespunde din punct de vedere chimic și al concentrației de substanțe active (diferența de  +0,02 g/l pentru Delthametrin și de –0,11 g/l pentru Piperonyl butoxide este nesemnificativă, rezultată din marja de eroare normală a aparaturii utilizate).

În consecință, locuitorii Municipiului Timișoara pot fi asiguraţi că substanţele folosite respectă cerințele de compoziție în substanță activă şi concentraţie, conform avizelor date de Ministerul Sănătății, fiind eficiente în acţiunea de combatere a insectelor, în speţă a ţânţarilor, nefiind pusă în pericol sub nicio formă sănătatea populaţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here