UVT anunță încheierea proiectului: „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”

Universitatea de Vest din Timișoara a derulat în perioada 24 iunie 2019 – 23 iunie 2021, în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,  proiectul – „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”, POCU/ 379/6/21/124874.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competente, Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. Durata proiectului a fost de 24 luni, iaqr valoarea proiectului a fost de 6.673.605,90 lei.

Obiectivul general vizat de proiect a fost creşterea calităţii, eficienţei şi accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile, perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Principalele beneficii pe care le-a oferit acest proiect constau în:

 • Adresabilitate deschisă pentru 453 studenți, dintre care 364 studenţi care provin din grupuri vulnerabile, participanți la servicii de consiliere profesională și orientare în carieră;
 • Propunerea de stimulente în sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă pentru 341 de studenţi din cele două universităţi partenere;
 • Perfecţionarea a 88 de cadre didactice din cele două universităţi prin parcurgerea unui program de formare dedicat personalului didactic universitar;
 • Stagii naționale de schimb de bune practici pentru 20 cadre didactice;
 • Sesiuni de tutoriat pentru 320 de studenţi;
 • Consiliere academică (individuală şi de grup) pentru 453 studenţi;
 • Participarea studenţilor la ofertele de studii Competenţe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă.
 • Elaborarea a 341 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii ȋn domeniul studiilor de licenţă realizate de beneficiari ai burselor student antreprenor.

De beneficiile proiectului au beneficiat următoarele categorii de persoane:

 1. a) studenţi din învăţământul terţiar universitar, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia romă, cei din mediul rural şi studenţii netradiţionali, din cadrul celor universități partenere;
 2. b) personal didactic din învăţământul superior şi personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar, din cadrul celor universități partenere;
 3. c) elevi de liceu din judeţele în care va fi implementat proiectul, situate în 3 regiuni mai puţin dezvoltate ale României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here