UVT anunță închiderea proiectului „Practica de calitate pentru o carieră de succes”

Universitatea de Vest din Timișoara încheie, în data de 20 octombrie 2022, proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes”, care a vizat creșterea nivelului de ocupabilitate în rândul a 343 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică și prin dezvoltarea abilităților și compețentelor practice solicitate de piața muncii.

Proiectul a fost implementat de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu SC GI GROUP STAFFING COMPANY SRL și a creat cadrul necesar de formare și dezvoltare profesională pentru studenți, în vederea dobândirii de competențe necesare facilitării tranziției de la educație la piața muncii, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes” a fost cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 10668/18.09.2020.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Participăm la realizarea mai multor proiecte de creștere a nivelului de ocupabilitate în rândul studenților Universității de Vest din Timișoara, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică. Acest tip de proiecte, precum este și cel dedicat „Practicii de calitate pentru o carieră de succes”, sunt un factor important de îmbunătățire a adaptabilității studenților la cerințele din economia reală, pentru un nivel cât mai înalt al capacităților de gestionare a sarcinilor de echipă și pentru deprinderi și abilități avansate, cerute tot mai mult de către angajatori.”

Proiectul a avut o durată de 24 luni, urmând a se finaliza la 20.10.2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4,328,105.52 lei, din care 4,212,111.10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Activitățile proiectului au inclus dezvoltarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatori din sectorul privat și public în vederea facilitării tranziției de la educație la piata forței de muncă; consilierea și orientarea profesională a studenților axată pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii; desfăsurarea stagiilor de practică; dezvoltarea unui sistem de comunicare corelat între angajatori și universitate; implicarea partenerilor sociali în procesul de dezvoltare a ofertelor de învățământ; crearea unui HUB multidisciplinar pentru dobândirea competențelor practice; derularea unor workshopuri de promovare a temelor orizontale (Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nondiscriminarea, Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale).

Prin implementarea proiectului s-au obținut mai multe categorii de rezultate, printre care s-au aflat: sistemul de parteneriate sustenabil cu mediul socio-economic; câteva zeci de acorduri de parteneriate cu angajatori din Regiunea Vest; un ghid de adaptare la viața activă; un eveniment de tip Școala de vară; zeci de studenți instruiți; cinci premii acordate studenților instruiți; 343 de studenți care au desfășurat activități de auto-cunoaștere pentru consiliere și orientare în carieră și care au fost repartizați la partenerii de practică din cadrul proiectului; zeci de studenți repartizați la parteneri de practică din sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și domeniile de specializare inteligentă SNCDI; realizarea unei platforme de comunicare online între angajatori și studenți; un parteneriat social creat și functional; un hub multidisciplinar de derulare a stagiilor de practică; workshopuri de dezvoltare a abilităților și competențelor profesionale și pe dezvoltare durabilă; un workshop pe egalitate de șanse și nondiscriminare; un curs de dezvoltare a abilităților și competențelor TIC, dar și zeci de studenți care au participat la cursuri TIC.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.