Angajări la Spitalul Județean. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs

angajari Spitalul Judetean

Se fac angajări la Spitalul Județean din Timișoara. Douăzeci de posturi sunt scoase la concurs.

După deblocările de posturi din vara anului trecut, unitatea medicală a reușit să funcționeze în regim normal. Potrivit conducerii, sunt puse la dispoziție posturi de asistente medicale și infirmiere, kinetoterapeut și brancardier.

Astfel, șapte posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL), din care: TI- Coronarieni-1 post, Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie II-1 post, Sterilizare-1 post, Bloc Operator II-3 posturi, Bloc Operator III-1 post.

În plus, șase posturi infirmieră debutantă cu studii generale şi curs de infirmieră, din care: Secţia Clinică Ortopedie I-1, Secţia Clinică Chirurgie Vasculară-1, Secţia Clinică ATI-1 post, Bloc Operator I-1 post, Bloc Operator II-1 post, 1 post brancardier cu studii generale la Bloc Operator IV, un post îngrijitoare curăţenie cu studii generale.

Se mai caută un muncitor calificat, zidar, la Serviciul Tehnic, cu studii generale şi diplomă/certificat/curs calificare în specialitate şi vechime în specialitate minimum 9 ani, un referent de specialitate grad III, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 6 luni pentru Biroul Achiziţii Publice Contractare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este vineri, 4 decembrie, ora 15:00. În 15 decembrie, ora 09:00 are loc proba scrisă, iar pe 21 decembrie, proba practică/ interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Mai multe informații se pot obţine la Serviciul resurse umane al unitătii, telefon: 0356433129.

Spitalul Județean Timișoara are peste 1.100 de paturi, iar în prezent lucrează peste 2.500 de angajați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here