Anunț de interes public!

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş aduce la cunoştinţa publicului interesat Revizia nr.3  -iunie 2019 a “Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş”, potrivit OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.31/2019, Revizia nr.3-iunie 2019 a ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş”, fiind publicat pe site-ul ADID Timis, www.adidtimis.ro, la sectiunea Legislatie.

Regulamentul elaborat în baza prevederilor legale în vigoare, conform OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.31/2019; Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor şi Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, are drept scop reglementarea funcţionării serviciului de utilitate publică pentru salubrizarea judeţului Timiş, realizat în vederea implementării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” şi a fost supus analizei publice în versiunea iniţială în septembrie 2013, in versiunea Revizie 1 – martie 2015 si in versiunea Revizie 2 – iunie 2015.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot transmite înscris propuneri, sugestii şi opinii. Acestea se vor depune la registratura ADID Timis din Timisoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, cam. P05 sau se vor transmite pe email: adidtimis@yahoo.com, până la data de 04.07.2019, înatenţia d-lui Ursu Romeo Petru – director executiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here