ARUT salută măsurile financiar-fiscale prevăzute prin Ordonanța de Urgență din 28 iunie 2016

Alianța Română a Universităților Tehnice a atras atenția săptămâna trecută asupra dificultăților și riscurilor cu care se confruntă în momentul de față sistemul de învățământ superior, printr-o scrisoare deschisă adresată Guvernului.

Introducerea la articolul 60 al Legii nr. 227/2015 a unui nou punct prin care sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice „pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la Art. 76, alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică” reprezintă o măsură necesară și binevenită. „Salutăm măsurile fiscale impuse de Guvern prin Ordonanța de Urgență din 28 iunie, măsuri care încurajează activitățile de cercetare-dezvoltare, atât de necesare pentru progresul socio-economic al țării. Totodată, sperăm că acesta să reprezinte doar un prim pas spre normalitate și că forurile responsabile se vor preocupa de toate solicitările cuprinse în scrisoarea deschisă”, a declarat prof.univ.dr.ing Viorel Șerban, președinte ARUT și rector UPT.

În data de 28 iunie 2016 Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență privind reglementarea unor măsuri fiscale conform căreia Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se completează după cum urmează.

La articolul 60, referitor la scutirea unor contribuabili de la plata impozitului pe venit, se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul conținut:“3. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la Art. 76, alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.”

Prevederile de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2016. Până la această dată se aprobă ordinul de ministru comun prevăzut la Art. 60 pct. 3.

Pentru a beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, persoana trebuie să fi absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare, sau o formă de învățământ superior de lungă durată și să dețină o diplomă de licență sau echivalentă, conferită de o instituție acreditată de învățământ superior din România, sai o diplomă obținută la absolvirea studiilor universitare de licență la instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, recunoscută și echivalată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here